Hiệu quả bước đầu của một số mô hình giảm nghèo.

Năm 2017, Huyện Chợ Đồn được tỉnh giao vốn sự nghiệp nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, không bao gồm Chương trình 135; với tổng số vốn: 494 triệu đồng, trong đó nguốn vốn đa dạng hóa mô hình sinh kế là 217 triệu đồng và nhân rộng mô hình giảm nghèo là 277 triệu đồng.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện chính sách tại 02 xã không thuộc Chương trình 135 là PhươngViên và Ngọc Phái để thực hiện mô hình phát triển chăn muôi trâu sinh sản, nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã đăng ký thoát nghèo có nguồn vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi trâu sinh sản, để các hộ áp dụng vào thực tiễn sản xuất có hiệu quả, tạo việc làm từng bước khắc phục những khó khăn trong sản xuất, ổn định đời sống;

Huyện đã xây dựng 02 dự án: Dự án đa dạng hóa sinh kế tại xã Phương viên , hỗ trợ cho 11 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại xã Ngọc Phái, với 10 hộ nghèo, 09 hộ cận nghèo. Hỗ trợ kinh phí cho các hộ theo quy  định, đối với hộ nghèo là 15 triệu đồng và hộ cận nghèo bằng 80% hộ nghèo là 12 triệu đồng để các hộ mua trâu cái sinh sản được tổng số 33 con. Cơ quan chuyên môn đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng trâu sinh sản và kỹ thuật trồng cỏ làm thức ăn cho trâu cho các hộ; dự án bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 11 năm 2017, quá trình tuyên truyền vận động các hộ tham gia thực hiện dự án, các hộ đã lập cam kết tự chăm sóc, duy trì phát triển đàn trâu có hiệu quả để thoát nghèo bền vững. Đến nay, sau 01 năm đàn trâu đã phát triển sinh sản tăng đàn được 06 con nghé, trong đó xã Phương Viên 05 con, Ngọc Phái 01 con, nâng tổng đàn trâu mô hình lên 38 con và một số trâu cái đang chuẩn bị đẻ.

   

  Đàn trâu của nhóm hộ thực hiện dự án tại xã Ngọc Phái 

Hiệu quả bước đầu của dự án, đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguồn vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi, tiếp cận với kiến thức trong kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, nuôi dưỡng trong chăn nuôi trâu sinh sản theo phương thức bán chăn thả…để các hộ áp dụng vào thực tiễn sản xuất có hiệu  quả, tạo việc làm từng bước khắc phục những khó khăn trong sản xuất. Trâu là loại gia súc ăn cỏ và phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp không cạnh tranh lương thực với con người, không mất nhiều chi phí mua thức ăn tinh, nhịp đẻ của trâu sinh sản, từ 36 tháng tuổi trâu cái bắt đầu bước vào tuổi sinh sản, nếu được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt trung bình 03 năm một trâu cái đẻ 02 nghé. Vậy với 33 trâu cái sinh sản, khi cấp giống khoảng 24 tháng tuổi, nuôi trong ba năm thực hiện dự án, đến hết năm 2020, bình quân mỗi trâu cái sẽ sinh được 02 nghé, dự kiến mỗi hộ sẽ có 03 con trâu.

Tuy nhiên để thực hiện quả mô hình phát triển chăn nuôi trâu sinh sản đòi hỏi các hộ nghèo, hộ cận nghèo phải thực sự có kinh nghiệm trong chăm sóc nuôi dưỡng trâu sinh sản; có ý thức, trách nhiệm tuân thủ các biện pháp kỹ thuật từ xây dựng chuồng trại như: sạch sẽ thoáng mát về mùa hè, che chắn, lót nền bằng trấu, mùn cưa khô về mùa đông; trồng cỏ bổ sung thức ăn thô xanh, thức ăn tinh vào mùa rét; đặc biệt là tuân thủ công tác tiêm phòng định kỳ hàng năm và thường xuyên vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chuồng trại; khi trâu ốm phải được khám, chữa trị bệnh kịp thời…

Để các mô hình thực sự phát huy được hiệu quả, trong quá trình triển khai các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình giảm nghèo, cấp cơ sở phải có định hướng, tuyên truyền cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo lựa chọn những loại hình phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện, năng lực thực tế của từng hộ để thực hiện, góp phần tạo việc làm tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định đời sống cho nhân dân./.

Bài trướcXét nghiệm nồng độ chì trong máu tại xã Bản Thi
Bài tiếp theoBHXH huyện Chợ Đồn tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân tại xã Phương Viên