HĐND xã Nghĩa Tá khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3

Để kịp thời đánh giá kết quả kết thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, thời điểm này các xã, thị trấn đã và đang tổ chức kỳ họp cuối năm 2021. Sáng ngày 30/12/2021, HĐND xã Nghĩa Tá khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3. Dự Kỳ họp có đồng chí Triệu Đức Phú- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.
 Đồng chí Triệu Đức Phú – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu tại Kỳ họp.  
Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghĩa Táđã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công, an toàn cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất và bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã. Trong phát triển kinh tế – xã hội, xã đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể: diện tích gieo cấy lúa trên 145ha, đạt 101%KH, cây ngô 66,2ha, đạt 108,6%KH; toàn xã có trên 16ha diện tích thực hiện đạt 100 triệu đồng/ha trở lên; công tác trồng rừng được chú trọng; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, tỷ lệ người đủ từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng đạt trên 92%; Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 354hộ, đạt 88%; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 2 năm liên tục; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 76 hộ nghèo, chiếm 17,7%, cận nghèo 39 hộ, chiếm 31%; lĩnh vực giáo dục – đào tạo có nhiều chuyển biến, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đáp ứng việc dạy và học của giáo viên và học sinh, tổng số học sinh 2 bậc học Mầm non và Tiểu học hiện nay là 305 học sinh;công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo.
Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 xã Nghĩa Tá vẫn còn một số tồn tại như: tình trạng phát rừng trái phép vẫn xảy ra; thu ngân sáchchưa đạt kế hoạch; tổng đàn vật nuôi chưa ổn định; mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho thu nhập hiệu quả chưa nhiều; thiên tai, dịch bệnh xảy ra ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn; tệ nạn xã hội về ma túy vẫn xảy ra…
Kỳ họp đã thảo luận và đề ra một số giải pháp trọng tâm trong năm tới, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninhnăm 2022, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch.
Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp đồng chí Triệu Đức Phú – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Tá đã nỗ lực thực hiện đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Năm 2022 để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân khai thác, phát huy tốt lợi thế của địa phương, để nâng cao hơn nữa đời sống, vật chất cho nhân dân.
Kỳ họp đã thông qua dự thảo một số Nghị quyết về: phát triển kinh tế – xã hội,quốc phòng- an ninh năm 2022; thu ngân sách;  giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách…
Tác giả: Thu Thúy
Bài trướcChợ Đồn đẩy mạnh công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Bài tiếp theoĐồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện dự Kỳ họp thứ 3 – HĐND xã Đại Sảo