HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác bầu cử tại huyện Chợ Đồn

 

 HĐND tỉnh khảo sát thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác chuẩn bị,

tổ chức bầu cử tại Chợ Đồn.

 

Thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã tích cực trong thực hiện công tác cải cách hành chính, qua đó công tác này đã từng bước đi vào nền nếp, việc cải cách và thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được thực hiện tại nơi tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa, từng bước tinh gọn các thủ tục hành chính, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính đúng quy định. Từ năm 2011 đến 2015 từ huyện đến xã đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được trên 300.000 thủ tục; chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện  đều thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; lĩnh vực hiện đại hóa hành chính và thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông của huyện có nhiều chuyển biến.        

          Đối với công tác bầu cử, đến thời điểm này, huyện đã thực hiện xong 3 lần hiệp thương; đối với cấp huyện số người ứng cử dại biểu HĐND huyện là 54 người; Đối với cấp xã số người ứng cử đại biểu HĐND là 854 người; Toàn huyện có 160 tổ bầu cử, 37.798 cử tri. Danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn và danh sách, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu quốc hội, HĐND tỉnh đã được niêm yết tại các đơn vị bầu cử. Đến nay, công tác tuyên truyền được các đơn vị triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú; Công tác an ninh trật tự tại các xã trong huyện được đảm bảo.

 Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Chợ Đồn duy trì thường xuyên hoạt động của phòng giao dịch 1 cửa; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc về thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị; chỉ đạo các xã xây dựng đầu mối rà soát các thủ tục hành chính. Đối với công tác bầu cử huyện cần tiếp tục quan tâm nắm tình hình thường xuyên, có phương án bầu cử đối với cử tri vãng lai; công tác vận động bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.  

Trước đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác bầu cử tại 2 xã Rã Bản và Phương Viên./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tích cực triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Bài tiếp theoĐoàn ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri huyện Chợ Đồn