HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề tại Chợ Đồn

 HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề tại Chợ Đồn

Theo báo cáo, huyện đã thực hiện kiến nghị tại các báo cáo số 44/BC-HĐND ngày 27/9/2016 và báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh nội dung cụ thể như sau: Đối với kiến nghị về công tác quản lý, sử dụng đất trồng lúa và việc thực hiện các hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa giai đoạn 2016- 2020 tại báo cáo số 44/BC-HĐND, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; hỗ trợ cho người trồng lúa áp dụng giống lúa mới, tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới trong sản xuất lúa (SRI) theo quy định. Từ 2016- 2020 tổng kinh phí đã thực hiện chính sách quản lý, sử dụng đất trồng lúa là hơn 5,8 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hỗ trợ 100% men ủ phân hữu cơ vi sinh xử lỹ rơm rạ ngay tại ruộng; hỗ trợ 50% phân bón vô cơ. Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha khai hoang từ đất chưa sử dụng, phục hoá từ đất bị bỏ hoá; hỗ trợ 5 triệu đồng/ha cải tạo từ đất trồng 1 vụ hoặc đất trồng cây hàng năm khác thành đất chuyên trồng lúa nước. Hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón đối với áp dụng giống mới, ứng dụng, công nghệ mới trong sản xuất, liên kết bao tiêu sản phẩm. Triển khai thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mụcđích…

Đối với nội dung kiến nghị tại báo cáo số 110/BC-HĐND, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, lồng ghép với các chương tình, dựán khácđểứng dụng, nhân rộng, kết quả nghiên cứu đề tài. Cụ thể, đã có 3,075ha cây hồng, 5,8ha quýt được cấp chứng nhận Vietgap, An toàn VSTP; Trồng cải tạo, thâm canh cây chè Shan tuyết tại Bằng Phúc được 139,8ha; Dựán nghiên cứu phục tráng giống lúa Bao thai, thực hiện được 3,3ha; Mô hình trồng Cam XãĐoài trồng mới được 5ha, nâng diện tích toàn huyện lên 25ha…

Trong triển khai thực hiện, huyện cũng gặp một số khó khăn, tồn tại như: Việc tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục nhân rộng các dựán gặp khó khăn do người dân còn trông chờ vào các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước; Một số HTX thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp hoạtđộng hiệu quả chưa cao, thiếu kinh nghiệm trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm… 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương- Phó Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu huyện làm rõ hơn từng nội dung cụ thể đã kiến nghị tại  báo cáo số 44/BC-HĐND ngày 27/9/2016 và báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh. Đề nghị địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau giám sát một cách hiệu quả.

Bài trướcChợ Đồn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Bài tiếp theoChợ Đồn nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII