HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử tại huyện Chợ Đồn

 

 Đ/C Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

giám sát công tác bầu cử tại huyện Chợ Đồn.

Đến thời điểm, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Chợ Đồn đã triển khai  đầy đủ và kịp thời các văn bản về công tác bầu cử đến các cơ quan, cá nhân biết và thực hiện. Thành lập tổ giúp việc và các tiểu ban theo đúng quy định. Ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện; tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện và hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện đảm bảo kịp thời. Huyện đã thống nhất thành lập 7 đơn vị bầu cử, dự kiến có 135 tổ bầu cử. Sau hiệp thương lần 2, cấp huyện còn 56 ứng cử đại biểu, ấn định bầu chính thức là 31 đại biểu. Các phương án về an ninh trật tự, công tác y yế, hậu cầu đã được các tiểu ban xây dựng cụ thể, trên cơ sở phù hợp với đặc điểm, điềukiện vùng. Công tác thông tin  tuyên truyền vận động bầu cử cũng được tiểu ban tuyên truyền phân công nhiệm vụ cụ thể, các hình thức tuyên truyền tập trung mở chuyên mục đăng tải các văn bản, viết tin, bài trên hệ thống phát thanh, trang cổng thông tin điện tử huyện. Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác bầu cử hiện đã được UBBC huyện bàn giao con dấu cho UBBC các xã, thị trấn, đồng thời sẽ tiến hành bàn giao các trang thiết bị cần thiết vào thời gian tới.

Tại buổi làm việc, một số khó khăn cũng được địa phương đề xuất như: Sớm có chủ trương đưa phần mềm kiểm phiếu bầu cử tại các tổ bầu cử vào sử dụng; Triển khai tập huấn cho Tổ bầu cử và Ban bầu cử ở cơ sở để thuận lợi trong công tác triển khai bầu cử…

Qua các buổi giám sát tại xã Phương Viên, Ngọc Phái, thị trấn Bằng Lũng và Ủy ban bầu cử huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị huyện cần: Tăng cường vai trò chỉ đạo của cấp ủy, các đầu mối trong thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định; Việc lập danh sách đại biểu, cơ cấu thành phần phải đúng quy định và đảm bảo khách quan, dân chủ theo hướng mở để khuyến khích được nhiều người ra ứng cử;  Rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin trong hồ sơ của đại biểu được ứng cử trước khi chốt danh sách, niêm yết; Lưu ý các mốc thời gian triển khai các bước phải đảm bảo; trong triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc cần phán ánh sớm lên cấp trên để kịp thời tháo gỡ….

Bài trướcChợ Đồn hướng về ngày bầu cử
Bài tiếp theoChợ Đồn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021