HĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát việc xây dựng nông thôn mới tại huyện Chợ Đồn

  Đ/c Phương Thị Thanh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 tại Chợ Đồn

Giai đoạn 2016-2020, thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Chợ Đồn đã tập trung chỉ đạo thường xuyên và liên tục. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu cân đối nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để cùng thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới; Ưu tiên bố trí vốn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn hàng năm. Người dân đã chủ động hiến đất, đóng góp ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng; Cùng với đó người dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, nhiều mô hình mới đã và đang được nhân rộng, phát huy hiệu quả; Chất lượng đạt chuẩn các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được nâng lên… Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo của địa phương, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đã đạt của huyện là 11,6 tiêu chí. Có 2 xã đạt 19 tiêu chí là xã Đồng Thắng, Yên Thượng; Xã Nghĩa Tá đạt 16 tiêu chí; 10 xã đạt 10-14 tiêu chí; 6 xã đạt 5-9 tiêu chí và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện còn một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng nông thôn mới như: Tốc độ hoàn thành các tiêu chí còn chậm; Sự chênh lệch giữa các xã còn khá lớn, nhóm xã đạt từ 15-18 tiêu chí vẫn chiếm tỷ lệ thấp;Khả năng huy động nguồn lực còn hạn chế; Các tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp nông nghiệp chưa được khai thác, phát huy đúng tầm; Việc điều chỉnh biến động đất đai cho các hộ dân hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới chưa được thực hiện…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH của tỉnh đánh giá cao những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới của huyện Chợ Đồn. Đồng chí yêu cầu huyện trong thời gian tới cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung vào một số giải pháp như: Công tác tuyên truyền cần sâu rộng hơn nữa tới người dân; Cơ chế phối hợp giữa các thành viên ban chỉ đạo với các đơn vị, ngành cần được thực hiện đồng bộ; Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn…để thực hiện tốt hơn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn đã chia hai tổ thực hiện giám sát tại xã Phương Viên và Yên Thịnh.

Bài trướcChợ Đồn đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng
Bài tiếp theoLễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sỹ Nguyễn Văn Thuyên