HĐND huyện họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến sẽ tổ chức trong 2 ngày 27/6 – 28/6/2019. Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước của địa phương năm 2018; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2019 và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX; Các tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về Đề án tôn tạo phát triển giá trị di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp theo. Phương án và dự toán kinh phí thực hiện phương án chuyển đổi đất ruộng và đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2018 – 2020. Xem xét, thảo luận báo cáo của các ngành: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thảo luận báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện…Tại kỳ họp này, thường trực HĐND huyện cũng sẽ thực hiện quy trình trong công tác cán bộ về việc miễn nhiệm và kiện toàn bổ sung thành viên ủy ban nhân dân huyện, xem xét việc bãi bỏ Ban dân tộc HĐND huyện. 

  Đồng chí Ma Thị Na – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: để kỳ họp diễn ra nghiêm túc, chất lượng và đúng luật đề nghị UBND huyện và các cơ quan liên quan tập trung, thống nhất chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp. Xem xét, xây dựng báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thời gian qua bảo đảm phản ánh đúng tình hình. Ủy ban MTTQ ViệtNamhuyện phối hợp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 8. Các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức họp tổ, phân công đại biểu đi báo cáo, tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Các ngành liên quan chuẩn bị nội dung sớm hoàn thành báo cáo trước kỳ họp. Các ban HĐND huyện tăng cường giám sát, thẩm tra các báo cáo. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị để kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX thành công tốt đẹp./.

Bài trướcChợ Đồn thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
Bài tiếp theoChợ Đồn chủ động phương án phòng chống thiên tai