HĐND huyện giám sát về tổ chức lại, hoạt động, phát triển các hợp tác xã kiểu mới tại xã Đồng Lạc

 

 HĐND huyện giám sát về tổ chức lại, hoạt động, phát triển các hợp tác xã

kiểu mới tại xã Đồng Lạc

 

          Trên địa bàn xã Đồng Lạc hiện có 01 hợp tác xã Anh Hoàng là HTX hoạt động kiểu mới, HTX thành lập vào ngày 30/11/2015 với 10 thành viên, hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Sau khi thành lập HTX hoạt động tương đối hiệu quả.  Năm 2016, HTX hoạt động đã có mức thu trên 600 triệu đồng, trong đó, riêng nuôi lợn thu lãi trên 260 triệu đồng. Về lĩnh vực lâm nghiệp, đến thời điểm này, HTX đã mở rộng diện tích và trồng được 9,57ha. Bên cạnh đó, HTX phát triển thêm  lĩnh vực xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai, HTX Anh Hoàng đã gặp một số khó khăn, về chăn nuôi, do giá lợn hơi giảm sâu khiến cho hợp tác xã thu lỗ và không dám tái đàn, hiện nay mỗi thành viên còn duy trì số lượng ít. Do mới thành lập nên cán bộ quản lý chưa có kinh nghiệm, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển của ngành sản xuất nông, lâm nghiệp. Thiếu đất sản xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp và đơn điệu, chưa theo kịp với sự phát triển của thị trường. Chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế hợp tác xã chưa thật sự tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Còn nhiều danh mục đăng ký nhưng chưa thực hiện được.

Địa phương xã Đồng Lạc và HTX Anh Hoàng đề nghị với đoàn giám sát:  Tổ chức tập huấn về công tác quản lý và chuyển giao khoa học kỹ thuật; Có chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho HTX nông nghiệp; Tạo điều kiện cho HTX thuê đât để sản xuất và vay vốn với lãi suất ưu đãi, đồng thời tăng cường chính sách hỗ trợ đặc thù, tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm để HTX phát triển.

Đoàn giám sát của huyện đã chia sẻ những khó khăn của địa phương và HTX, đồng thời tiếp thu những đề xuất, kiến nghị để chuyển tải tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, tạo điều kiện cho HTX tiếp tục phát triển./.              

Bài trướcKhởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoThường trực huyện ủy làm việc với 05 xã cụm bắc và 3 xã Cụm tây