HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2014 tại xã Tân Lập

 

 ảnh HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội,

quốc phòng -an ninh năm 2014

 

Ngày 11/11/2014, đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Ma Đình Liêu, phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2014 tại xã Tân Lập. Trong 10 tháng đầu năm 2014 cấp ủy, chính quyền xã Tân Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện trên tất cả các mặt. Kết quả Cụ thể: Tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm được 129,96/111 ha đạt 117% KH, ngô trồng được trên 73 ha đạt trên 99% KH; Chăn nuôi chưa đạt chỉ tiêu giao, tổng đàn trâu, bò hiện có 394 con, trên 800 con lợn, trên 6.500 con gia cầm; Về lâm nghiệp, công tác trồng rừng, đã cấp phát được trên 130.000 cây giống; công tác bảo vệ rừng đã xảy ra 4 vụ cất giấu và vận chuyển lâm sản trái phép, 01 vụ cháy rừng; Thu ngân sách đạt thấp, đến hết tháng 10/2014 xã thu được trên 8.800.000đ đạt 59,6% KH; chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đầu tư xây dựng đường giao thông cho 3 thôn Nà Lịn, Phiêng Đén và thôn Nà Lược; Lĩnh vực văn hóa – xã hội được duy trì, công tác quốc phòng – an ninh được tăng cường và giữ vững.

 xã Tân Lập báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội,

quốc phòng -an ninh năm 2014

 

Qua đoàn giám sát, Xã Tân Lập  đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở xã và chỉ đạo việc thông đường giao thông vào xã do sạt lở ta luy dương để bà con đi lại được thuận tiện hơn.

Kết luận buổi làm việc,  đoàn giám sát đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà xã Tân Lập đã đạt được cũng như các kiến nghị của xã. Đồng thời đoàn giám sát đề nghị cấp uỷ và chính quyền xã Tân Lập tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu hiện nay còn đạt thấp như thu ngân sách, trồng rừng… phấn đấu thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2014.

Bài trướcBan quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng
Bài tiếp theoĐồng bào Mông xã Xuân Lạc phát triển kinh tế từ chăn nuôi