HĐND huyện giám sát hoạt động của hợp tác xã kiểu mới tại các xã Bằng Phúc, Đông Viên, Bình Trung

 

Ngày 9/5, tại xã Bằng Phúc : Qua báo cáo, hiện nay trên địa bàn xã có 01 hợp tác xã chè Thiên Phúc và 01 tổ hợp tác chè của phụ nữ thôn Bản Bay hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Các  hợp tác xã cơ bản đã đủ thành viên nhưng quy mô hoạt động nhỏ lẻ, các các thành viên chưa có kinh nghiệm trong việc tiếp thị sản phẩm. Đối với hợp tác xã chè Thiên Phúc chưa có trụ sở làm việc và địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh nên việc chế biến, sản xuất chè tiêu thụ sản phẩm chưa hiệu quả. Tiến độ chuyển đổi từ hợp tác xã cũ sang hoạt động theo Luật hợp tác xã 2012 còn hạn chế, trong quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của một số xã viên chưa hiểu rõ Luật hợp tác xã năm 2012 và cách thức chuyển đổi tổ chức lại hợp tác xã.

 Đoàn công tác của huyện giám sát tại xã Bằng Phúc

 

Tại buổi làm việc, xã Bằng Phúc đề nghị, các cấp, ngành thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và  rút kinh nghiệm về việc phát triển kinh tế tập thể, nhất là phát triển hợp tác xã kiểu mới. Đề nghị các cấp tiếp tục hỗ trợ giống và vốn khi hợp tác xã gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, các chính sách ưu đãi xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường chế biến sản phẩm và ứng dụng khoa học kỹ thuật,…

Ngày 10/5, tại xã Đông Viên : Hiện nay xã đã thành lập được 02 Tổ hợp tác, 01 Hợp tác xã gồm: Tổ hợp tác sản xuất gạch xi măng, tổ hợp tác sản xuất chè địa phương và Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Đồng Tiến. Các tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới đã tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước nâng cao thu nhập cho các thành viên, cung cấp sản phẩm tốt phục vụ nhân dân trong và ngoài xã.

 Xã Đông Viên báo cáo tình hình hoạt của HTX trên địa bàn xã

 

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn như: Hợp tác xã mới thành lập nên bước đầu hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp và đơn điệu chưa đáp ứng với sự phát triển của thị trường; chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế hợp tác xã chưa thật sự tạo động lực để thúc đẩy phát triển. Đặc biệt, sản phẩm của hợp tác chủ yếu “ tự thân vận động”, giá cả không ổn định,…nên chưa hiệu quả kinh tế chưa cao. Theo kế hoạch, thời gian tới xã sẽ tiếp tục thành lập mới  01 tổ hợp tác sản xuất giống bao thai nguyên chủng tại thôn Nà Chang và duy trì hoạt động 2 tổ hợp tác và 01 hợp tác xã đã thành lập hoạt động ổn định.

Để hoạt động của các tổ hợp tác và hợp tác xã hiệu quả, xã Đông Viên đề nghị tăng mức hỗ trợ chính sách ưu đãi cho việc thành lập mới tổ hợp tác và hợp tác xã; giảm thuế thu nhập cho hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ; tăng cường bổ sung nguồn vốn vay ưu đãi hàng năm; được hỗ trợ về đào tạo nghề, khoa học kỹ thuật.

Sáng ngày 11/5, tại xã Bình Trung: Thời gian qua, xã Bình Trung đã có nhiều hoạt động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong năm 2016, xã đã thành lập mới được 01 hợp tác xã Bình Thành và 01 tổ hợp tác, ngành nghề sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, vật tư nông nghiệp.

Nhìn chung tình hình triển khai thực mô hình hợp tác xã kiểu mới còn gặp nhiều khó khăn, do các hợp tác xã thiếu vốn, giá sản phẩm bán ra thì trường không ổn định như: giá thịt lợn hơi giảm đã ảnh hưởng đến hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác. Một số ban, ngành và người dân nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tập thể. Các thành viên hợp tác xã  thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với hợp tác xã còn thấp do đó vốn lưu động để duy trì hoạt động gặp khó khăn. Việc định hướng sản phẩm để phát triển kinh tế tập thể còn lúng túng chưa có kế hoạch cụ thể.

 Đoàn công tác của huyện giám sát tại xã Bình Trung

 

Xã Bình Trung đề nghị, cấp trên tiếp tục bố trí nguồn vốn cho địa phương để thực hiện chính sách, hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, xây dựng thương hiệu hàng hóa, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm,..

Qua làm việc tại 03 xã trên, nhìn chung các hợp tác xã và tổ hợp tác hoạt động còn khó khăn, chưa hiệu quả, còn lúng túng, chưa có định hướng phát triển cụ thể như: kế hoạch đầu tư dài hạn, thiếu vốn và thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật để sản xuất nên giá trị sản phẩm do các tổ hợp tác làm ra chỉ dừng ở mức tiêu thụ tại địa phương.

Kết luận tại các buổi làm việc, Đồng chí Ma Đình Tuyến, Phó Chủ tịch  HĐND huyện ghi nhận những cố gắng của các xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thành lập Hợp tác xã kiểu mới và các tổ hợp tác. Đề nghị các xã cần có những định hướng cụ thể trong  việc phát triển kinh tế tập thể, nghiên cứu kỹ các văn bản, kế hoạch của cấp trên để triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ đến người dân và để các hợp tác xã và tổ hợp tác tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Ngoài 04 xã gồm: Đồng Lạc, Bằng Phúc, Đông Viên, Bình Trung, đoàn giám sát đã trực tiếp làm việc, 18 xã, thị trấn còn lại sẽ gửi báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã và các tổ hợp tác trên địa bàn xã về Thường trực HĐND huyện. Dự kiến ngày 15/5/2017, tại huyện sẽ tổ chức một buổi làm việc, thành phần tham dự có  lãnh đạo UBND huyện, các phòng Tài chính kế hoạch, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Kinh tế – Hạ tầng; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ chuyên môn, đoàn thể của các xã, đại diện HTX, tổ hợp tác trên địa bàn huyện./.

Bài trướcThường trực huyện ủy làm việc với 05 xã cụm bắc và 3 xã Cụm tây
Bài tiếp theoThành lập Hợp tác xã kiểu mới Toàn Thắng tại xã Rã Bản