HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX tổ chức thành công Kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2026

 Toàn cảnh Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026

Trong 6 tháng đầu năm mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng huyện Chợ Đồn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo song hành mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế” trong tình hình mới. Theo đó, cùng sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự đồng lòng của nhân dân, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của huyện được duy trì ổn định, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, huyện đã hoàn thành thu hoạch diện tích lúa vụ xuân, năng suất ước đạt 58,42 tạ/ha, cây ngô thu hoạch đạt 85% diện tích, năng suất ước đạt 48,10 tạ/ha, lúa mùa chính vụ đã hoàn thành gieo cấy diện tích theo kế hoạch, người dân đang gieo trồng ngô vụ mùa và một số cây trồng khác theo khung thời vụ. Chăn nuôi cơ bản vẫn giữ được ổn định so với cùng kỳ, tổng đàn vật nuôi giảm nhưng không đáng kể, công tác trồng rừng thực hiện được 771,9ha, đạt 140,3% kế hoạch giao.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã công nhận nông thôn mới đối với 2 thôn Nà Khắt ( xã Bằng Lãng) và thôn Nà Pài (xã Bằng Phúc) đồng thời chỉ đạo ngành chuyên môn đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nhất đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm nay là Phương Viên và Yên Thịnh,  xây dựng  nông thôn mới nâng cao với 2 xã Đồng Thắng và Yên Thượng.  Đối với công tác thu ngân sách, tính đến ngày 14/7, toàn huyện đã thu được 62,4 tỷ đồng, đạt 55,34% kế hoạch, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 48,5% kế hoạch. Các hoạt động về môi trường, khai thác, chế biến, vận chuyển khoảng sản tiếp tục được tăng cường, 6 tháng đầu năm ngành chức năng của huyện đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ vận chuyển,  khai thác khoáng sản trái phép, số quặng  chì kẽm nguyên khai tịch thu là  9.510kg. Lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục được duy trì, quan tâm, đặc biệt liên quan đến công tác phòng chống dịch covid-19 được huyện kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026  đảm bảo  dân chủ, đúng pháp luật .

Bên cạnh một số kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ rõ một số khó khăn, tồn tại như tiến độ giải ngân vốn đạt thấp do năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 -2025, các dự án đề xuất là dự án khởi công mới đến nay mới đang lập danh mục và chưa triển khai thực hiện nên chưa có khối lượng để thực hiện giải ngân, việc triển khai xây dựng nông thôn mới còn chậm do   Trung ương chưa ban hành các văn bản triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và chưa dự kiến kế hoạch vốn cho các địa phương nên huyện chưa có căn cứ để triển khai, thực hiện. Tình hình vi phạm lâm luật, tội phạm vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, một số hoạt động, nhiệm vụ phải tạm dừng, chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp gắn với liên kết, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm ổn định, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi. Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh hoạt động thu ngân sách. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, sức khỏe Nhân dân, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Duy trì tốt công tác tiếp công dân giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính; làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã chia tổ thảo luận và đóng góp 18 ý kiến vào các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết và một số vấn đề mà cử tri đang quan tâm trong lĩnh vực lâm nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông ….đồng thời biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước địa phương năm 2020; Nghị quyết về cơ chế, chính sách, kinh phí hỗ trợ thực hiện Phương án phát triển cây đậu tương trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 -2026; Nghị quyết về cơ chế, chính sách, kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án chăn nuôi vỗ béo trâu bò, ngựa và phát triển trâu bò sinh sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 -2025; Nghị quyết về việc cho chủ trương sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư sửa chữa một số công trình tại xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; Nghị quyết về việc cho chủ trương điều chỉnh Dự án nhà văn hóa xã Xuân Lạc; Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 20/NQ – HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của HĐND huyện về việc thông qua phương án xã hội hóa bến xe khách thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022.

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Chợ Đồn có ý nghĩa quan trọng, là Kỳ họp thường lệ đầu tiên của các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX, xem xét và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn (2020 – 2025). Phát biểu chỉ đạo kết luận tại Kỳ họp, đồng chí Ma Thị Na – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri; các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ quan chuyên môn, bảo đảm nghị quyết của HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc./.

Bài trướcLãnh đạo huyện động viên cán bộ Trung tâm y tế huyện tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid -19
Bài tiếp theoDiễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Phương Viên năm 2021