HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất

  HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt.

Kỳ họp đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 31 đại biểu đã trúng cử.Tiếp đó, Kỳ họp đã thông qua tờ trình, giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình về dự kiến số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND huyện; tờ trình bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, Kỳ họp thứ nhất đã bầu ra các chức danh chủ chốt vào nhiệm kỳ mới, kết quả đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX đã tái cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Triệu Đức Phú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX. Bầu đồng chí Triệu Huy Chung- Phó Bí thư Hhuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Dương Văn Hoàn- Phó Chủ tịch UBND huyện, Đặng Đình Phong- Phó Chủ UBND huyện khóa XIX tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn khóa XX. Đối với các Ban HĐND huyện, Kỳ họp đã bầu đồng chí Ma Doãn Kháng- Uỷ viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế – xã hội; đồng chí Triệu Quang Duy- Uỷ viên BTV huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế. Bầu 11 Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 14 Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

 Lãnh đạo UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện khóa XX,

nhiệm kỳ 2021–2026 ra mắt tại Kỳ họp.

 Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND; Báo cáo của Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua tờ trình Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2021/.

Bài trướcHội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2
Bài tiếp theoChợ Đồn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức