HĐND huyện Chợ Đồn khoá XIX tổ chức kỳ họp bất thường

 

 HĐND huyện Chợ Đồn khoá XIX tổ chức kỳ họp bất thường

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Chợ Đồn  đã thông qua các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND huyện như: Tờ trình điều chỉnh danh điểm, bổ sung hạng mục công trình tại Nghị quyết số 19, ngày 19/12/2016 của HĐND huyện; Tờ trình ghi danh điểm đầu tư xây dựng công trình Cầu tràn thôn Nà Tải xã Rã bản; Tờ trình ghi danh điểm đầu tư xây dựng công trình Nhà Đa năng Ban chỉ huy quân sự huyện; Tờ trình ghi danh điểm đầu tư xây dựng công trình tường bao và các công trình phụ trợ Ban chỉ huy quân sự huyện; Tờ trình ghi danh điểm đầu tư xây dựng công trình xây dựng nhà cấp 4( 02 gian), nhà chờ, nhà vệ sinh, sửa chữa cổng, hàng rào Bến xe khách thị trấn Bằng Lũng; Tờ trình đề nghị cấp kinh phí đối ứng, hỗ trợ đầu tư xây dựng 03công trình Nhà bia ghi tên liệt sỹ của 03 xã Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Nhuận và xây dựng 05 nhà văn hoá thôn.

         Cũng tại kỳ họp, Ban pháp chế HĐND huyện đã báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thông qua tại kỳ họp. Với tinh thần dân chủ và xây dựng các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận, phân tích, bổ sung nội dung vào những nội quy, quy định trong các dự thảo nghị quyết để cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết./.

Bài trướcChợ Đồn: triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017
Bài tiếp theoCông bố quyết định điều động, bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn