HĐND huyện Chợ Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 6

 HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021  tổ chức kỳ họp thứ 6

Kỳ họp đã nghe 15 báo cáo của UBND, HĐND và các cơ quan chức năng như:  báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thu – chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018;  Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp;… và các tờ trình của UBND huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện, từ đầu năm đến nay, đã thực hiện gieo cấy được trên 1.700 ha lúa xuân, đạt 98,2% kế hoạch, năng suất lúa xuân ước đạt 55,21 ta/ha, sản lượng đạt gần trên 10 nghìn tấn; tiến hành thực hiện nhiều Đề án, phương án, mô hình phát triển sản xuất theo kế hoạch. Đối với công tác trồng rừng, đã trồng được 92,34 ha rừng tập trung; tổng thu ngân sách toàn huyện đến ngày 25/6 thu  được trên 38 tỷđồng, đạt 34%KH;  … Các hoạt động văn hóa – thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư,  công tác an sinh xã hội được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế như: Tình hình trật tự an toàn xã hội tuy ổn định hơn nhưng các vụ vi phạm nhỏ lẻ không giảm mà có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2017 như một số vụ vi phạm về lâm sản, khoáng sản, các vụ đánh bạc…tình hình người nghiện ma túy đa, ma túy tổng hợp xuất hiện trên địa bàn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong phòng, ngừa, ngăn chặn…Nguồn thu ngân sách Nhà nước đạt thấp, không ổn định, chủ yếu thu từ hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm còn chậm; Công tác cải cách hành chính đã tập trung nhưng chưa đạt hiệu quả cao.

Qua tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp và qua thảo luận tại tổ, các đại biểu và cử tri tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực về đất đai, xây dựng cơ bản ; công tác chỉnh trang, quản lý lòng đường, vỉa hè hành lang đô thị Thị trấn Bằng Lũng…

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn; Phòng tài chính – Kế hoạch đã trả lời chất vấn tại hội trường. Các ý kiến trả lời cơ bản đã làm rõ vấn đề, nêu rõ nguyên nhân, quyền hạn và cách giải quyết vấn đề mà cử tri quan tâm. 

Kỳ họp thứ 6- HĐND huyện khóa 19 đã thẳng thắn đóng góp được 17 ý kiến   và  biểu quyết thông qua các  tờ trình nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước tại địa phương năm 2017; về thực hiện Phương án chuyển đổi đất ruộng và đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2018 – 2020 ; về cấp kinh phí đối ứng, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ; Về bổ sung danh mục, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ; về miện nhiệm thành viên UBND huyện ; tiến hành miễn nhiệm và thông qua dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm thành viên UBND huyện; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, cuối giờ sáng ngày 6/7, Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Chợ Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp thứ sáu đã thông qua 06  Nghị quyết quan trọng tập trung các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018 của huyện. HĐND huyện đã quyết nghị: tập trung khắc phục những vấn đề còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2018 và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 20118.

 Kỳ họp đã thông qua 06 Nghị quyết quan trọng tập trung các nhiệm vụ trọng tâm phát triển

kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018 của huyện.

Phát biểu bế mạc tại  Kỳ họp, đồng chí Ma Thị Na, phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND huyện  đánh giá cao tinh thần làm việc của HĐND huyện; các vấn đề quan trọng đã được thảo luận sâu, chất vấn những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như phương hướng giải quyết, khắc phục trong thời gian tới; nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng thời cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và định hướng cho các ngành, cấp cấp giải pháp khắc phục hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Bài trướcChợ Đồn – Tập huấn Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018
Bài tiếp theoChợ Đồn – Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020