HĐND huyện Chợ Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường

  HĐND huyện Chợ Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường

Tại Kỳ họp lãnh đạo UBND huyện đã trình các nội dung: Đề án Quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tờ trình về việc cho chủ trương sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư, sửa chữa một số hạng mục công trình năm 2019, 2020; Về việc điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 06/2015/NQ- HĐND ngày 18/2/2015 của HĐND huyện về cơ chế hỗ trợ thực hiện phương án duy trì, chọn lọc sản xuất giống lúa bao thai thuần chủng giai đoạn 2016-2020;  báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Dự án khu dân cư đô thị tổ 1, tổ 2A thị trấn Bằng Lũng.

Tại kỳ họp Thường trực HĐND huyện cũng thông qua Tờ trình về việc bãi bỏ Ban Dân tộc HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban dân tộc. Đồng thời thông qua Tờ trình bầu chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả: 100% đại biểu HĐND huyện bầu Bà Triệu Thị Hiền giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế; 100% đại biểu HĐND huyện bầu Hoàng Thị Phương Dung, ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế  – Xã hội giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội.

Các vị đại biểu đã thảo luận góp ý vào các tờ trình, báo cáo của UBND huyện và Biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết Đề án Quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết về việc cho chủ trương sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư, sửa chữa một số hạng mục công trình năm 2019, 2020;  Nghị quyết về điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 18/2/2015 của HĐND huyện về cơ chế hỗ trợ thực hiện phương án duy trì, chọn lọc sản xuất giống lúa bao thai thuần chủng giai đoạn 2016-2020./.

Bài trướcĐồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn tăng cường các biện pháp thu ngân sách 2019