HĐND huyện Chợ Đồn giám sát tại trạm thuỷ nông huyện

 

 Đ/c Ma Đình Liêu – Phó chủ tịch HĐND huyện trưởng đoàn

giám sát buổi làm việc. 

Ngày 7/8/2013, Đoàn giám sát của HĐND huyện Chợ Đồn do đ/c Ma Đình Liêu, phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn  đã có buổi giám sát tại Trạm thuỷ nông huyện. Theo báo cáo, Trạm thuỷ nông hiện tại có 7 Cán bộ công nhân viên, công việc chính là khai thác, bảo vệ các công trình phục vụ nước tưới tiêu cho nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và mở rộng các hệ thống công trình thuỷ lợi do công ty quản lý vận hành khai thác được cấp có thầm quyền cho phép. Về hoạt động kinh doanh là nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng , mua bán vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch được công ty cho phép. Lập kế hoạch dùng nước, kỳ kết hợp đồng dùng nước, điều hoà phân phối nước. Vận hành , bảo vệ công trình máy móc thiết bị theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật…Hướng dẫn các hộ dùng nước sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu khoa học, nghiệm thu tưới tiêu, thanhn lý hợp đồng dùng nước, tổng hợp kết quả tưới tiêu trong phạm vi Trạm phụ trách. Từ năm 2009 đến 2012 trạm quản lý 129 công trình, năm 2013, trạm quản lý 65 công trình, trong đó gồm 4 trạm bơm, 02 hồ chứa, 63 đập kênh kiên cố. Năm 2012, cung ứng dịch vụ tưới cho Vụ Xuân là 1.051,67ha, Vụ mùa là  1.005,13 ha. Năm 2013 cung ứng dịch vụ nước tưới cho vụ Xuân là 882,94 ha. Trong thực hiện công việc Trạm đã luôn cố gắng thực hiện tốt công việc được giao, khai thác quản lý nước sản xuất cho nông dân đảm bảo theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong thực hiện Trạm đã gặp một số hạn chế: do số cán bộ nhân viên của trạm ít, số lượng công trình thuỷ lợi do trạm quản lý lại là số lượng lớn, nguồn kinh phí hạn hẹp nên nhiều lúc  gặp khó khăn do thiếu vốn hoạt động. Công việc quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi được triển khai nhưng một số chính quyền địa phương chưa thực sự vào cuôc, việc huy động cộng đồng tham gia quản lý vận hành công trình thuỷ lợi chưa được quan tâm đúng mức. Các công trình nằm nhỏ lẻ rải rác, đướng xá đi lại khó khăn nên ảnh hưởng đến việc bố trí nguồn nhân lực , không đảm bảo cho việc quản lý vận hành công trình phục vụ theo yêu cầu sản xuất. Các hội dùng nước đã được thành lập nhưng chưa thật sự vào cuộc nên công tác phối hợp trong quản lý công trình chưa phát huy được hiệu quả. Nhận thức của 1 số người dân, chính quyền địa phương chưa nhận thức về chính sách miễn thuỷ lợi phí nên chưa phối hợp tốt với trạm để quản lý vận hành các công trình thuỷ lợi…Kết luận tại buổi giám sát, đc trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những cố gắng của cán bộ công nhân viên trạm thuỷ nông huyện trong thời gian qua, đồng thời đ/c chí nhấn mạnh thêm: Thành viên của các cụm được phân công có trách nhiệm tuyên truyền phối hợp tốt với chính quyền xã trong công tác này, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là chính quyền địa phương nơi có các công trình thuỷ lợi do Trạm quản lý hiểu về cơ chế và phạm vi quản lý các công trình đó của trạm, phân định rõ là đoạn nào do trạm quản lý và đoạn nào là do người dùng nước quản lý; xây dựng quy chế vận hành sử dụng các công trình thuỷ lợi để khai thác triệt để, hiệu quả hơn các công trình đó. Mục đích của đợt giám sát này nhằm đánh giá hiệu quả việc khai thác, quản lý và sử dụng các công trình thuỷ lợi trong nhưng năm qua; thông qua giám sát thấy được nhưng mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức , thực hiện , từ đó có những ý kiến kiến nghị xử lý và làm tốt hơn trong những năm tiếp theo./.

Bài trướcKhai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Chợ Đồn lần thứ 4 năm 2013
Bài tiếp theoGhi nhận tại hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Chợ Đồn lần thứ 4 năm 2013