Giao ban Công tác sản xuất nông lâm nghiệp Quý III, năm 2020

 Toàn cảnh buổi họp

Tại cuộc họp lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo kết quả công tác sản xuất nông lâm nghiệp Quý III, năm 2020. Báo cáo đã chỉ ra những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện các nội dung chỉ tiêu kế hoạch công tác sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản Quý III, đánh giá kết quả công tác sản xuất nông lâm nghiệp 9 tháng đầu năm: Về công tác tổ chức triển khai thực hiện: Căn cứ Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giao năm 2020 tại Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản (Kế hoạch, phương án, Quyết định. Công văn chỉ đạo, báo cáo, thông báo…) về các nội dung tập trung chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất nông lâm nghiệp, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giao. Với sự thống nhất trong triển khai thực hiện và sự đồng lòng của người dân. Trong 9 tháng đầu năm 2020, sản xuất nông lâm nghiệp đã có những kết quả cụ thể: Chỉ tiêu câu trồng lương thực chính, cây công nghiệp, cây ăn quả, công tác phát triển chăn nuôi, các chương trình dự án đã đạt được những kết quả cụ thể góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác sản xuất nông lâm nghiệp Quý III (lũy kế thực hiện 9 tháng đầu năm). Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan, các đồng chí công chức phụ trách nông lâm nghiệp UBND các xã, thị trấn chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện nột số nội dung trọng tâm sau: Rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đã hoàn thành, chưa hoàn thành, có khả năng hoàn thành để tập trung thực hiện, kịp thời đưa ra những giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao, tập trung tổ chức thực hiện; Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông năm theo Kế hoạch số 1580/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện. Các cây trồng ngoài kế hoạch giao tham mưu thực hiện phù hợp với điều kiện địa phương. Đề nghị các đồng chí Công chức Phụ trách công tác nông lâm nghiệp thường xuyên kiểm tra thăm nắm đồng ruộng để phát hiện sau bệnh trên cây trồng kịp thời. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con phòng trừ theo đúng kỹ thuật; Chăn nuôi: Thực hiện tốt công tác phát triển chăn nuôi, công tác tiêm phòng cho gia súc đợt 2, công tác phòng chống dịch cho gia súc, dịch tả lợn Châu phi trên đàn lợn; Thủy sản: Duy trì diện tích nuôi ao, nuôi ruộng hiện có.. Tập trung rà soát, hoàn thiện các nội dung tham mưu cho UBND huyện trình HĐND huyện huyện phê duyệt Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020-2025; Thuỷ lợi Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn :Tổ chức trực ban PCTT 24/24h, cập nhật, báo cáo tình hình thiên tai thực hiện Phương án Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn theo Phương án số 1194/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của UBND huyện Chợ Đồn; Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất; Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; Thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 và ngoài chương trình 135- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện, trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận của các cơ quan, đơn vị dự họp, các cá nhân tham dự họp, Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện – Chủ trì cuộc họp đã tiến hành thảo luận tại cuộc họp về các nội dung còn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Cuộc họp bàn và thống nhất giải pháp để thực hiện tốt công tác sản xuất nông lâm nghiệp trong 3 tháng cuối năm 2020, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa hoàn thành, các chương trình dự án, đề án còn chậm so với kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trong Quý IV, năm 2020./.

Bài trướcHội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu thanh nhi năm học 2019-2020
Bài tiếp theoNHCSXH huyện triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020