Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của của Ban Bí thư Trung ương Đảng

 Đoàn giám sát của huyện làm việc với xã Đại Sảo

Theo báo cáo của Đảng uỷ xã Đại Sảo, qua hơn 4 năm triển khai Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi trên địa bàn xã. Thanh niên thể hiện rõ sự quan tâm đến các mặt của đời sống chính trị, xã hội, lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng vào các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Việc học tập lý luận chính trị được cán bộ, đoàn viên, thanh niên chú trọng. Kết quả bước đầu đã góp phần thay đổi nhận thức của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ và vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước,…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 42 tại xã Đại Sảo vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như: Thiếu cơ chế đôn đốc, giám sát thực hiện Chỉ thị; hiệu quả tuyên truyền chưa cao do cán bộ đoàn thiếu chuyên môn, tài liệu tuyên truyền còn chung chung, không cụ thể cho từng đối tượng; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đoàn thanh niên chưa được thường xuyên, liên tục, còn lúng túng trong việc xác định nội dung, cách làm, tiêu chí cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn; lúng túng trong việc hỗ trợ, đồng hành, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuy đã có bước chuyển biến tích cực song chưa tác động sâu sắc tới đông đảo thanh, thiếu nhi; một số phong trào, chương trình, cuộc vận động trong thanh, thiếu nhi hiệu quả chưa cao,…

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát của huyện đã nghe các đồng chí dự họp trao đổi ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của xã. Kết thúc đợt giám sát, cơ quan Huyện đoàn sẽ tổng hợp báo cáo kết quả giám sát và gửi đến các cơ quan, đơn vị ./.

Bài trướcChợ Đồn tập trung thu hoạch lúa mùa
Bài tiếp theoGiải cầu lông huyện Chợ Đồn năm 2019