Giám sát công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị tại UBND huyện Chợ Đồn

Theo báo cáo, thời gian qua Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được huyện phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trong nhân dân, các cơ quan Nhà nước, nhằm đưa Luật đát đai  và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật đi vào cuộc sống, góp phần đưa việc thi hành Luật đất đai trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý về đất đai cơ bản đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước về đất đai, góp phần tích cực vào việc phát huy tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội – quốc phòng an ninh và chuyển đổi cơ cấu lao động thông qua chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai khẳng định đảm bảo quỹ đất sản xuất nông nghiệp, bảo vệ quỹ đất trồng lúa.

 Đồng chí  Hà Sỹ Huân,  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện báo cáo với đoàn giám sát

về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị.

Công tác đăng ký đất đai trên địa bàn  huyện đã được tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo các tổ chức và nhân dân. Nhìn chung người sử dụng đất đã cơ bản thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật đất đai hiện hành như đăng ký đất đai, đăng ký biến động đất đai, xin gia hạn sử dụng đất… Tính đến hết năm 2018, huyện Chợ Đồn đã cơ bản hoàn thiện việc đo đạc bản đồ địa chính chính quy đối với tất cả các loại đất trên 22 xã, thị trấn, hoàn thiện việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tất cả các chủ sử dụng đất. Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, huyện đã thu được trên 20 tỷ đồng từ thu thuế đất…

Tuy nhiên, việc thực hiện theo Luật đất đai tại huyện còn gặp một số khó khăn về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất tại đô thị; sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và các quy hoạch  ngành, lĩnh vực khác ó sử dụng đất, sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất; sự quản lý, sử dụng và thực hiện cơ chế, chính sách về đất đai tại đô thị…

Sau khi nghe trực tiếp những khó khăn, tồn tại  trong việc thực hiện Luật đất đai tại huyện, đồng chí  Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận những kết quả mà huyện đã thực hiện Về Luật đất đai trong thời gian qua. Đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề nghị của UBND huyện, đồng chí nhấn mạnh: Cần tuyên truyền trong nhân dân hiểu rõ hơn về Luật đất đai; Giữ vững quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo phê duyệt, quản lý và sử dụng quỹ đất có hiệu quả.  Tăng cường việc thực thi Luật đất đai trên địa bàn huyện, có như vậy, huyện mới phát triển và đáp ứng được tiến độ một đô thị xứng tầm có diện mạo khang trang và có quy hoạch luôn bền vững./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019
Bài tiếp theoGặp mặt, tọa đàm nữ lãnh đạo, quản lý nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.