Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Nam A, Nam B

 Đồng chí Triệu Đức Phú – Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch HĐND huyện

phát biểu tại buổi giám sát công tác bầu cử xã Bình Trung.

Tính đến thời điểm kiểm tra, mọi công tác chuẩn bị triển khai cho bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang được các xã triển khai kịp thời, đúng pháp luật. Trong quá trình triển khai các bước, ủy ban bầu cử các địa phương thực hiện theo đúng luật bầu cử và bám sát chặt chẽ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện. Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần 2 xã Đại Sảo có 32 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 15 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, số đơn vị bầu cử đã được ấn định là 7 đơn vị; Xã Yên Phong có 34 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 19 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, số đơn vị bầu cử đã được ấn định là 15 đơn vị; Xã Yên Mỹ có 25 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 15 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, số đơn vị bầu cử đã được ấn định là 7 đơn vị; Xã Bằng Lãng có 29 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 15 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, số đơn vị bầu cử đã được ấn định là 7 đơn vị; Xã Lương Bằng có 27 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 15 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, số đơn vị bầu cử đã được ấn định là 5 đơn vị; Xã Nghĩa Tá  có 28 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 15 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, số đơn vị bầu cử đã được ấn định là 5 đơn vị; Xã Bình Trung có 38 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 21 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, số đơn vị bầu cử đã được ấn định là 6 đơn vị. Bên cạnh đó, các xã đã  ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền cho cuộc bầu cử, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo y tế trong công tác bầu cử.

Tại các buổi giám sát ở mỗi địa phương, đồng chí Triệu Đức Phú – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các thành viên trong đoàn giám sát cũng tham góp một số ý kiến về việc thực hiện đồng nhất các văn bản bầu cử, việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo hệ thống, khoa học. Đề nghị các xã tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn của luật bầu cử để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử đặc biệt về quyền và nghĩa vụ của cử tri qua đó để mọi người dân nhận thức rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là ngày hội của toàn dân. Ngoài ra, cần chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc đảm bảo công tác bầu cử được diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật./.

Bài trướcChợ Đồn thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai
Bài tiếp theoỦy ban bầu cử tỉnh kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử tại huyện Chợ Đồn