Ghi nhận ở thôn văn hóa Cốc Phường, xã Phương Viên

 

 Diện mạo thôn văn hóa Cốc Phường, xã Phương Viên

 

Thôn Cốc Phường có 65 hộ dân với trên 260 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự hướng dẫn của uỷ ban mặt trận tổ quốc các cấp, sự chỉ đạo của cấp uỷ, ban lãnh đạo thôn Cốc Phường đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành ở xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó có phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

          Những kết quả nổi bật trong thực hiện cuộc vận động được thể hiện trong việc đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức, đoàn thể luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của từng hội đã đề ra. Trong sản xuất, hằng năm bà con nhân dân đã sử dụng các lọai giống lúa, ngô có năng suất cao vào thâm canh, ngoài ra kết hợp với các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, một số hộ gia đình trong thôn đã gặt hái được kết quả cao, từ đó đời sống của bà con nông dân thôn Cốc Phường ngày càng được cải thiện. Tiêu biểu như các hộ Dương Thanh Nghị, kinh doanh buôn bán, Hoàng Minh Tưởng, chăn nuôi gia súc, Tô Nguyễn Mão, trồng cam quýt và nuôi cá…  

Ông Chu Văn Đoạn, trưởng thôn Cốc Phường, xã Phương Viên chia sẻ: Bên cạnh lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được các đoàn thể trong thôn triển khai chặt chẽ và thu được nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm các cuộc vận động, đóng góp xây dựng quỹ đều được bà con nhiệt tình hưởng ứng. Với cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” sau khi triển khai đã được bà con đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt quy ước của thôn; đảng viên và nhân dân đều chung sức, đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc; đến nay thôn đã nhiều năm liền được cấp trên công nhận là thôn văn hoá, riêng năm 2016 thôn Cốc Phường là 1 trong 10 thôn của huyện được UBND huyện tặng giấy khen. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm 2016 đạt 100% số hộ.

 Phong trào thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống nhân dân

 

 Trong công tác xoá đói giảm nghèo, bà con nông dân được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất; các chương trình, dự án và chính sách hỗ trợ người nông dân đã phát huy được hiệu quả, đặc biệt là các chính sách với hộ nghèo, hiện nay thôn còn 05 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo.

Để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, thôn đã gắn kết chương trình với cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, thôn đã huy động được sức người, sức của của bà con trong thôn đóng góp xây dựng được nhà văn hóa, mở rộng tuyến đường vào thôn. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên trong quá trình triển khai được bà con nhân dân nhiệt tình ủng hộ, đặc biệt khi triển khai mở rộng tuyến đường liên thôn, các hộ dân đã tự nguyện hiến đất. Có thể thấy rằng, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được ngươì dân thôn Cốc Phường tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt kết quả cao.

Kết quả đạt được cho thấy, các ban, ngành, đoàn thể của thôn đã tích cực trong tuyên truyền, định hướng tư tưởng nâng cao nhận thức của nhân dân; thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những việc dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân tham gia giám sát và kiểm tra đã được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch.

Những chuyển biến từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở thôn Cốc Phường đã góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống người dân được nâng cao; đây sẽ là động lực quan trọng tạo tiền đề cho nhân dân thôn Cốc Phường tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là giai đoạn triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, đó là nhận định của ông Hoàng Văn Viết, phó chủ tịch UBND xã Phương Viên./. 

Bài trướcĐoàn TNCSHCM thị trấn Bằng Lũng tổ chức Đại hội điểm cấp xã, thị trấn
Bài tiếp theoThôn Bản Diếu, xã Ngọc Phái tích cực xây dựng nông thôn mới