Gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 

  Đồng chí Dương Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại hội nghị

 

Chợ Đồn là huyện có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số trong tổng dân số trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách hăng hái thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, trong năm 2016 các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện đạt được một số kết quả như sau: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 31.881tấn/30.512 tấn, đạt 104,49% KH. Lương thực bình quân đầu người đạt 624 kg/người/năm, đạt 107,57% kế hoạch. Về chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Bình quân số tiêu chí đã đạt của toàn huyện là 8,1/19 tiêu chí. Một số tiêu chí về nông thôn mới được triển khai thực hiện bước đầu đầu có hiệu quả, qua đó góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.  Thu ngân sách đến 31/12/2016 được 71 tỷ đồng, đạt 103,6% KH. Văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả…

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Dương Văn Hoàn ghi nhận, biểu dương những những đóng góp của những người uy tín trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội của huyện nói chung, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS nói riêng trên địa bàn huyện. Nhiều cá nhân tiêu biểu đã phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng giải quyết những mâu thuẫn trong thôn bản; đặc biệt, đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác phòng chống tai tệ nạn xã hội, tham gia đấu tranh với hoạt động tôn giáo trái pháp luật…góp phần làm lành mạnh đời sống xã hội ở cộng đồng các dân tộc thiểu số. Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vai trò của những người có uy tín và mong muốn các đại biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; vận động các đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo … góp phần xây dựng thôn, bản an toàn về an ninh, vững mạnh về chính trị, đạt tiêu chí trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường công tác phối hợp với người uy tín,  tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia hoạt động, đóng góp vào các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc…

Tại hội nghị, BCĐ 06 huyện Chợ Đồn đã tặng Giấy khen cho 05 cá nhân là những người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của huyện./.

Bài trướcChợ Đồn gặp mặt, biểu dương người uy tín năm 2016
Bài tiếp theoUBND HUYỆN CHỢ ĐỒN TỔ CHỨC HỌP XÉT, CHẤM ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ NĂM 2016