Dừng triển khai cho vay vốn hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn

 Ngân hàng CSXH huyện thực hiện giao dịch định kỳ tại xã Yên Thượng.

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Chợ Đồn có  11 xã khu vực I gồm Phương Viên, Đồng Thắng, Nghĩa Tá, Đồng Lạc, Yên Thượng, Yên Thịnh, Lương Bằng, Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch và thị trấn Bằng Lũng; xã Nam Cường thuộc khu vực II; 8 xã  còn lại gồm: Yên Mỹ, Xuân Lạc, Bằng Phúc, Bản Thi, Bình Trung, Tân lập, Yên Phong và Đại Sảo thuộc khu vực III.  

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị hành chính cấp xã tại vùng khó khăn và Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thì kể từ ngày 04/6/2021, người dân trên địa bàn 11 xã thuộc khu vực I trên sẽ không được hưởng các chính sách tín dụng thuộc vùng khó khăn gồm: Chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, người dân của 9 xã thuộc khu vực II và III vẫn tiếp tục được vay vốn hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn theo chính sách quy định.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn đang phối hợp với UBND các xã và các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cấp huyện tuyên truyền, phổ biến và triển khai Quyết định số  861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ tới người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện./.

Bài trướcChợ Đồn: Hơn 350 thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Bài tiếp theoBan chỉ đạo hoạt động hè huyện kiểm tra hoạt động hè năm 2021 tại cơ sở