Du khách tham quan Di tích Hệ thống cáp tời quặng ở Phja Khao xã Bản Thi

Bài trướcDu khách đến với Di tích Phja Tắc nơi đặt nhà máy in tiền của Bộ Tài chính từ năm 1947 đến năm 1953
Bài tiếp theoHoa ngũ sắc trên những triền núi Phja Khao