Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu – Phó Tư lệnh – Quân khu 1 thăm và kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại huyện Chợ Đồn

 Đoàn đến thăm và làm việc tại BCHQS huyện Chợ Đồn

Tại Ban chỉ huy quân sự huyện, đoàn đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương . Theo đó, từ đầu năm đến nay, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho huyện thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo pháp lệnh; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”. Tổ chức huấn luyện cho các lực lượng đảm bảo nội dung, quân số và chất lượng. Công tác quản lý đất quốc phòng và các công trình quốc phòng được quan tâm thực hiện chặt chẽ; công tác phối hợp giữa lực lượng công an, dân quân tự vệ trong tham gia bảo vệ địa bàn được đảm bảo tốt. Đồng thời lực lượng vũ trang toàn huyện đã tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực trạm, chốt của huyện.

 Làm việc tại Huyện uỷ Chợ Đồn và tại các xã Ngọc Phái, Yên Thịnh, Bằng Lãng, Phương Viên, Đồng Thắng và Thị trấn Bằng Lũng, đoàn đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý II, năm 2021. Trong Qúy I năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, song UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và điều hành quyết liệt, sâu sát nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế và tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực xã hội.

  Đồng chí Hà Đức Tiến, Tinh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ  báo cáo  tình hình thực hiện nhiệm vụ

phát triển Kinh tế-xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh 4 tháng đầu năm với đoàn công tác

 Công tác tài chính ngân sách được quan tâm chỉ đạo, việc thu, chi bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch. Ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân xã, thị trấn đã bám sát các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của huyện, đầu tư mở rộng tín dụng phục vụ có hiệu quả nhu cầu vay vốn của nhân dân. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, việc dạy và học trong các nhà trường được chấn chỉnh; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Sự ngiệp văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, thông tin truyền thông đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, của tỉnh, tổ chức tuyên truyền, cổ động  tạo khí thế thi đua trong Đảng, trong nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì và nâng cao chất lượng, các hoạt động truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản được triển khai đồng bộ, kịp thời, nhất là việc tham mưu với Huyện ủy – UBND huyện triển khai thực hiệu hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 . Các chính sách cho người, gia đình có công với cách mạng và chính sách xã hội khác được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực.

 Đồng chí Phó tư lệnh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bầu cử trên địa bàn huyện, theo báo cáo, UBND huyện đã thành lập Uỷ ban bầu cử cấp huyện, Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên ủy ban bầu cử, xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HNĐD nhiệm kỳ 2021 – 2026, xây dựng chương trình công tác của Uỷ ban bầu cử huyện và hướng dẫn các xã thành lập Uỷ ban bầu cử cấp xã, xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình, các bước trong công tác bầu cử đảm bảo quy định của pháp luật.

Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức đảm bảo thời gian quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã xác định được danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, trong đó Cấp huyện gồm 51 đại biểu; Cấp xã gồm 588 đại biểu. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử:  Danh sách cử tri đã được các đơn vị gửi Tổ bầu cử niêm yết xong trước ngày 13/4/2021 theo quy định, đến thời điểm hiện tại, số cử tri trên địa bàn huyện là 38.772 người, phòng Nội vụ (cơ quan thường trực của UBND cử huyện) đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh danh sách cử tri từ các đơn vị… Công tác thông tin, tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị quan tâm, các nội dung truyên truyền; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, được UBND và các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện đảm bảo theo quy định.Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được củng cố, hoạt động có nề nếp, hiệu quả….

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu – Phó Tư lệnh Quân khu 1 đã ghi nhận và  đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh trên địa bàn huyện trong thời gian qua.  Đồng thời cũng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị cần hoàn thiện hệ thống văn kiện về công tác quốc phòng; tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng vũ trang  huyện…quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; quản lý tốt lực lượng quân nhân dự bị;  Đặc biệt là công tác đảm bảo Quốc phòng – an ninh  chuẩn bị cho cuộc bầu cử HĐND các cấp sắp tới, qua đó, cùng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2021./.

Bài trướcHọp trực tuyến thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoChợ Đồn: Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05