Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tại huyện Chợ Đồn

Tại buổi làm việc,  đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 trên địa bàn huyện và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Hiện nay, toàn huyện có 22 đơn vị hành chính, trong đó gồm 21 xã và 01 thị trấn; 11 cơ quan chuyên môn cấp huyện, 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trong đó cấp huyện gồm 65 cán bộ, công chức; hợp đồng lao động 68 : 11 người; cấp xã có 437 cán bộ, công chức; có 828 viên chức thực hiện chức nang tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Nhờ làm tốt công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nên năm 2019, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 29 nghìn tấn,  Lương thực bình quân đầu người  là 563 kg trên người, trên năm. Bình quân số tiêu chí đạt của toàn huyện là 9,5 tiêu chí trên xã. Quản lý điều hành của chính quyền huyện theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, công khai, minh bạch, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; đẩy mạnh  cải cách thủ tục  hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tiếp dân, đối thoại trực tiếp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân đúng luật định…

  Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu kết luận kiểm tra

công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Tiếp đó, các thành viên của đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra, trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện để làm rõ thêm kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; đánh giá những ưu điểm, nhận diện những khó khăn, hạn chế, chỉ rõ những nguyên nhân; đồng thời đề ra các giải pháp để việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở đạt kết quả tốt.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt của huyện Chợ Đồn về thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: Tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp, cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cần đa dạng hơn về phương thức, phương tiện tuyên truyền; Quan tâm việc niêm yết các quy định rõ ràng tại cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Tăng cường vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Kiểm tra sâu, chuyên đề về việc thực hiện Quy chế dân chủ, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tạo sự đồng thuận cao trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./.

Bài trướcThăm, tặng quà người cao tuổi trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoHĐND huyện Chợ Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường