Đồng chí Nguyễn Văn Du -Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn làm việc với huyện Chợ Đồn

 Đồng chí Nguyễn Văn Du – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy –

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn  làm việc với Huyện ủy Chợ Đồn

Về phía huyện Chợ Đồn, tại buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các phòng ban liên quan.

          Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong 5 tháng đầu năm 2018 của huyện Chợ Đồn. Trên cơ sở báo cáo, các đại biểu tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề: công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện trong  thời gian gần đây; tình hình phát triển kinh tế xã hội; tình hình khai thác khoáng sản; xây dựng nông thôn mới; công tác thu ngân sách nhà nước đặc biệt là việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các công ty khai thác khoáng sản trong những tháng đầu năm 2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Chợ Đồn trong những tháng đầu năm 2018. Đồng thời chỉ đạo huyện Chợ Đồn trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt một số nội dung sau: 1) Về công tác xây dựng Đảng: chú trọng công tác tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết đặc biệt là việc triển khai thực hiện phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; kiểm tra thường xuyên công tác xây dựng Đảng và cán bộ đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ để kịp thời phát hiện, sửa chữa sai sót; tích cực thăm nắm dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm trong nhân dân; xúc tiến việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện…. 2) Về phát triển kinh tế – xã hội: Quan tâm đến vấn đề xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, tích cực thực hiện cải cách hành chính, quản lý việc khai thác khoáng sản…

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Hà Đức Tiến đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018./.

 

Bài trướcHội nghị trực tuyến thông báo nhanh Kết quả hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XII)
Bài tiếp theoChợ Đồn – Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018