Đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm việc với Đảng ủy xã Đồng Lạc và Thị trấn Bằng Lũng

Tại các nơi làm việc, đoàn công tác của huyện đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong quý 4/2021. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong  9 tháng đầu năm, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021.

 Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy xã Đồng Lạc

Đối với xã Đồng Lạc, diện tích gieo cấy lúa đạt 240ha theo kế hoạch giao, cơ cấu giống chủ yếu là lúa thuần và lúa lai; cây ngô trồng  được 28 ha, đạt 112% kế hoạch…Đàn gia súc có 396 con đạt 125% kế hoạch, đàn lợn 720 con đạt 110% kế hoạch, đàn gia cầm trên 13 nghìn con đạt 110% kế hoạch…Tiêm phòng tụ huyết trùng lở mồm long móng cho trâu bò đạt 1245 kế hoạch, tiêm phòng dại cho chó đạt 85%, Về lâm nghiệp trồng được 31,8ha đạt 159% kế hoạch; thu ngân sách đạt 56% kế hoạch…Công tác quản lý nhà nước về văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống người dân ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn được đảm bảo, công tác quốc phòng luôn được tăng cường và củng cố. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền đoàn thể được thực hiện ổn định. Tuy nhiên xã Đồng Lạc gặp khó khăn trong thực hiên chương trình” Mỗi xã, phường một sản phẩm”, chưa tìm ra được sản phẩm OCOP; công tác môi trường, y tế vẫn còn nhiều hạn chế…

Tại thị trấn Bằng Lũng, 9 tháng đầu năm, Đảng bộ thị trấn đã tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thu được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ cơ bản ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt kế hoạch, công tác văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác y tế, giáo dục, chính sách Người có công, công tác dân tộc, tôn giáo và các chính sách xã hội khác được thực hiện kịp thời và có hiệu quả; công tác vệ sinh môi trường được quan tâm; an ninh chính trị được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo, nhiệm vụ quóc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm củng cố, hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Thị trấn Bằng Lũng vẫn còn một số khó khăn tổn tại trong thực hiện như: Công tác quản lý,  giải tỏa hành lang an toàn giao thông chưa được thường xuyên, còn nhiều bất cấp; công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bức xúc; tình trạng trộm cắp vặt, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác điều hành của UBND, hoạt động của một số bộ phận cán bộ, công chức và thôn, tổ trưởng triển khai thực hiện nhiệm vụ còn chậm, hiệu quả chưa cao…

 Đảng ủy thị trấn Bằng Lũng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu với đoàn công tác.

Sau khi nghe các báo cáo, các ý kiến của từng địa phương, của các đồng chí trong đoàn, Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư thường trực, chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu và ghi nhận những kết quả mà 02 địa phương đã đạt được trong 09 tháng qua. Đồng thời cũng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu và giao trách nhiệm cho các ban ngành liên quan giải quyết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong 03 tháng cuối năm 2021, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã Đồng Lạc, thị trấn Bằng Lũng cần tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương. Tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng; huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt công tác Quốc phòng – An ninh. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nêu gương cán bộ, đảng viên và người đứng đầu trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trình độ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Bài trướcĐại hội đại biểu phụ nữ huyện Chợ Đồn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Bài tiếp theoHội nghị giải quyết tồn tại, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn huyện