Đồng chí Ma Thị Na- Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra mô hình dân vận khéo tại xã Bằng Phúc

 Đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở, dân vận khéo  kiểm tra một số mô hình dân vận khéo tại xã Bằng Phúc

Năm 2021, Đảng ủy xã Bằng Phúc đã chỉ đạo UBND xã, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các Chi bộ triển khai đăng ký được 48 mô hình dân vận khéo. Đến nay, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, tiêu biểu như: mô hình vận động nhân dân thôn Nà Hồng phát triển nhóm hộ trồng, chăm sóc 10ha chè Shan tuyết; duy trì phát triển và hoạt động có hiệu quả HTX rượu men lá Bằng Phúc; phát triển và nhân rộng mô hình chăn nuôi hộ gia đình tại Chi hội thôn Nà Bay; Tuyên truyền vận động nhân dân thôn Bản Mới xây dựng lò đốt rác bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; Trường Tiểu học và THCS Bằng Phúc vận động cán bộ, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực học sinh nâng cao chất lượng giáo dục; vận động nhân dân thực hiện mô hình tự quản” Hộ an toàn – thôn bản bình yên”; Đổi mới, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ tại Đảng bộ xã Bằng Phúc…

Đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở, dân vận khéo của huyện đã trực tiếp kiểm tra một số mô hình dân vận khéo của các tập thể, cá nhân đang phát huy hiệu quả trên địa bàn xã. Qua kiểm tra thực tế tại một số hộ gia đình thực hiện chăn nuôi lợn, trâu, bò, ngựa, sản xuất rượu men lá… đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy đánh giá cao những kết quả của các tập thể, cá nhân đã nỗ lực đạt được, các mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế và gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại cơ sở.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo xã Bằng Phúc thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện các mô hình thi đua  dân vận khéo; hàng năm tổ chức đăng ký, đánh giá, bình xét các mô hình, từ đó lựa chọn và nhân rộng  các mô hình cụ thể, thiết thực, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bài trướcChợ Đồn tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoChợ Đồn ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19