Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại huyện Chợ Đồn

Thường thực huyện ủy báo cáo tình hình phát triển KT-XH, Công tác Đảng 08 tháng đầu năm với đoàn công tác của tỉnh

Tại buổi làm việc, Thường trực huyện ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm. Trong đó, toàn huyện gieo cấy được 4.220ha lúa (trong đó vụ đông xuân 1.770ha, vụ mùa 2.450ha). Tổng diện tích rừng đã trồng hơn 1.332ha, bằng 123,3% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn 44.704 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch. Huyện cũng tổ chức thành công, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT, thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp đối với các bậc học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2020 – 2021. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai tổ chức hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, hỗ trợ người có công, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo,  toàn huyện có hơn 4.200 người cài đặt ứng dụng Bluezone. 

Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện vào các ngày 11, 12/8/2020, thực hiện đủ 4 nội dung theo quy định, công tác bầu cử được thực hiện bảo đảm theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội đã bầu 37 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành;  bầu đủ số lượng 11 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu Bí thư, 02 Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 – 2025… Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, định hướng của cấp trên, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như: Tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các dự thảo về văn kiện, Nghị quyết trình tại Đại hội, đã được Đại hội cho ý kiến góp ý, biểu quyết thông qua để ban hành triển khai thực hiện kịp thời theo quy định. Chuẩn bị một số văn bản dự thảo như: Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI; Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; Dự kiến phân công cấp ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ và cơ quan, đơn vị…Huyện cũng đã tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, phòng, ban, nhất là đội ngũ cán bộ vừa trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, xây dựng phương án bố trí, phân công nhiệm vụ đối với từng nhân sự cụ thể…

Huyện Chợ Đồn kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung như: Bố trí kinh phí để xây dựng đủ cơ sở vật chất cho việc triển khai học theo chương trình sách giáo khoa mới; làm rõ trách nhiệm và có phương án xử lý dứt điểm, khắc phục hậu quả đối với việc sụt lún tại địa phận các xã Bằng Lãng, Ngọc Phái, thị trấn Bằng Lũng; việc khắc phục hậu quả đất, đá từ thân đập điều hòa của Công ty TNHH Ngọc Linh trôi xuống suối, hoa màu, ruộng, ao của bà con nhân dân khu vực Bản Diếu, xã Ngọc Phái…

 Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi lại việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, trong thời gian tới huyện cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, Đảng viên và Nhân dân hiểu và hưởng ứng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sớm hoàn thành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Sắp xếp, bố trí hợp lý cán bộ tại các vị trí còn khuyết để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Tập trung chuẩn bị tốt cho năm học mới, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, đủ giáo viên, kiên quyết không để học sinh nghỉ học. Làm tốt công tác phòng chống dịch, phòng chống thiên tai, phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là hoạt động tín dụng đen. Chỉ đạo quyết liệt hơn trong giải ngân các nguồn vốn vực xây dựng cơ bản. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đồng thời kiên quyết xử lý đối với những doanh nghiệp không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bài trướcKhối các cơ quan huyện Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020
Bài tiếp theoLễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 55 năm và 50 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2020