Đồng bào Mông xã Xuân Lạc phát triển kinh tế từ chăn nuôi

 

 Bà con thôn Pù Lùng II, xã Xuân Lạc tích cực áp dụng KHKT vào chăn nuôi

đem lại hiệu quả cao hơn 

 

Gia đình anh Dương văn Vàng, cũng như nhiều gia đình dân tộc Mông khác thôn Pù Lùng II, xã Xuân Lạc, trước đây,  đời sống rất khó khăn, quanh năm đối mặt với cái đói, cái nghèo. Nhưng những năm gần đây, nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ phát triển sản xuất, định canh định cư, ổn định cuộc sống trong vùng đồng bào dân tộc,  Anh Vàng và bà con của thôn được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt đặc biệt là phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ chịu khó học tập kinh nghiệm chăn nuôi và mạnh dạn đầu tư mà hiệu quả kinh tế đạt cao hơn, cụ thể trước đây anh chỉ nuôi khoảng 2 con lợn /lứa/ năm thì nay nuôi mỗi lứa 5 con, mỗi năm được  2 -3 lứa, thu nhập tăng lên rõ rệt. Bên cạnh chăn nuôi lợn, gia đình anh thường xuyên có 6 con trâu nuôi theo hình thức nuôi nhốt. Vậy là mỗi năm gia đình anh Vàng được bán 2 con trâu và 10 con lợn, đủ chi trả cuộc sống gia đình và có tiền nuôi các con ăn học, từ năm 2013 gia đình anh đã thoát nghèo.

Theo ông Dương Văn Hầu,  trưởng thôn Pù Lùng II, xã Xuân Lạc thì hiện nay thôn có 66 hộ dân với trên 300 nhân khẩu thì có 50% số hộ chăn nuôi trâu, bò từ 2- 5 con trở lên, đa số các gia đình nuôi chủ yếu theo phương thức nuôi nhốt để vỗ béo, mỗi năm bán 1 đến 2 con để trang trải kinh tế gia đình. Theo thống kê, hiện nay, cả thôn có hơn 100 con trâu, bò.

Ông Dương Văn Hầu, trưởng thôn Pù Lùng II, xã Xuân Lạc cho biết: Mặc dù những năm gần đây bà con đã có những chuyển biến tích cực trong phát triển chăn nuôi nhưng vẫn chủ yếu vẫn là chăn nuôi theo hướng nhỏ lẻ chưa phát triển thành mô hình, do đó hiệu quả đạt chưa cao. Thời gian tới bà con trong thôn rất mong được tham gia các lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật về chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế..

So với trước đây, đồng bào Mông xã Xuân Lạc đã có nhiều thay đổi về tập quán canh tác trong phát triển kinh tế, từ việc chăn nuôi nhỏ lẻ tự túc tự cấp   đã phát triển theo hướng hàng hóa, đặc biệt là bà con đã biết tận dụng điều kiện sẵn có như: trồng cỏ chăn nuôi, sử dụng cám ngô, chuối để chăn nuôi trâu bò. Với chăn nuôi lợn, gà  bà con đã biết lựa chọn giống tốt, chăn nuôi theo khoa học kỹ thuật, bên cạnh việc ngoài phục vụ nhu cầu thiết yếu thì còn cải thiện cuộc sống gia đình. Từ việc phát triển kinh tế từ chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong năm vừa qua thôn đã có 10 hộ/66 hộ của thôn  thoát nghèo. Dù con số thoát nghèo còn khiêm tốn nhưng đây sẽ là những bước chuyển biến tích cực để thời gian tới bà con thực hiện tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo.

Đời sống sinh hoạt của đồng bào Mông ở xã Xuân Lạc đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên do xuất phát  điểm thấp, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế nên hiện nay đời sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Nhà nước bằng  nhiều chính sách về dân tộc thì chính quyền xã Xuân Lạc cũng cần cần tiếp tục quan tâm phối hợp với ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn khoa  học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho bà con, mở rộng hướng phát triển đàn gia súc theo phương thức chăn nuôi nhốt, bởi đây đang là hướng phát triển bà con đã thực hiện cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương thức chăn thả tự nhiên./. 

Bài trướcHĐND huyện giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2014 tại xã Tân Lập
Bài tiếp theoXã Lương Bằng phát triển kinh tế từ chăn nuôi