ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 7 các Yên Thinh, Yên Thượng, Bản Thi. Giới thiệu 05 ứng cử viên, bầu chọn 03 đại biểu.

 
   
   
Bài trướcĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026
Bài tiếp theoĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026