ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 6 các xã Đồng Lạc, Xuân Lạc, Nam Cường. Giới thiệu 07 ứng cử viên, bầu chọn 04 đại biểu.

 
   
   
   
Bài trướcChợ Đồn tăng cường chỉ đạo thực hiện “đăng ký điểm kiểm dịch” bằng giải pháp QRCode tại cơ quan, đơn vị, địa phương
Bài tiếp theoHội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 – Đơn vị bầu cử số 2