ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 5 các xã Quảng Bạch,Tân Lập, Ngọc Phái. Giới thiệu 07 ứng cử viên, bầu chọn 04 đại biểu.

     
       
Bài trướcLãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng chống Covid – 19 tại các xã khu Tây
Bài tiếp theoĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026