ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 4 các xã Lương Bằng, Nghãi Tá, Bình Trung. Giới thiệu 08 ứng cử viên, bầu chọn 05 đại biểu.

 
   
   
   
Bài trướcChợ Đồn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
Bài tiếp theoChợ Đồn tăng cường chỉ đạo thực hiện “đăng ký điểm kiểm dịch” bằng giải pháp QRCode tại cơ quan, đơn vị, địa phương