ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 3 các xã Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Phong. Giới thiệu 07 ứng cử viên, bầu chọn 04 đại biểu.

 
   
   
   
Bài trướcKiểm tra thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn: Lễ phát động Tết trồng cây năm 2012