ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn  nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 2 các xã Phương Viên, Bằng Phúc, Đồng Thắng. Giới thiệu 08 ứng cử viên, bầu chọn 05 đại biểu.

 
   
   
   
Bài trướcĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026
Bài tiếp theoChợ Đồn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026