ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 1 các Bằng Lãng và Thị trấn Bằng Lũng. Giới thiệu 08 ứng cử viên, bầu chọn 05 đại biểu.

 
   
   
   
Bài trướcĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026
Bài tiếp theoĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026