Đoàn thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại huyện Chợ Đồn về thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều ngày 24/3/2022, Đoàn thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ nội vụ) do đồng chí Nguyễn Thị Định, Vụ trưởng vụ pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Chợ Đồn về thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo giai đoạn 2019-2021. Tiếp và làm việc với đoàn,  lãnh đạo huyện Chợ Đồn có đồng chí Ma Doãn Kháng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị  của huyện; lãnh đạo, công chức văn hóa phụ trách công tác tôn giáo các xã, thị trấn.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Theo báo cáo, hiện trên địa bàn huyện có 04 nhà thờ họ; 02 đền (đền Tiên Sơn, đền Phja Khao) là 02 di tích lịch sử cấp tỉnh ở xã Bản Thi. Có 09 xã có tín đồ tôn giáo gồm các tôn giáo Phật giáo, Công giáo và Tin lành; 15 cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo.
 Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo luôn huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tín ngưỡng tôn giáo; tôn trọng, đảm bảo tạo thuận lợi cho đồng bào tôn giáo thực hành tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật. Các cơ sở tín ngưỡng từ khi hình thành và hoạt động luôn chấp hành theo quy định của Nhà nước và các quy định của pháp luật về hoạt động tín ngưỡng. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định, các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo đều tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, các lễ hội và sinh hoạt tôn giáo đều được đăng ký và được các cấp chính quyền cho phép, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động tôn giáo tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự; không có các vụ việc phát sinh xảy ra.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Chợ Đồn vẫn gặp một số khó khăn hạn chế trong công tác quản lý, thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như: đa số điểm nhóm sinh hoạt đạo ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn; trình độ học vấn của trưởng nhóm, tín đồ còn thấp, bất đồng ngôn ngữ nên khó khăn trong việc tuyên truyền vận động cũng như tiếp xúc, thăm nắm tình hình hoạt động của các điểm nhóm. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn về an ninh chính trị, có hiện tượng truyền đạo không xin phép chính quyền. Nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của người theo đạo còn hạn chế.
Lãnh đạo UBND xã Xuân Lạc phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, huyện Chợ Đồn đề nghị với đoàn kiểm tra quan tâm, hỗ trợ các chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào có đạo nói riêng như: Chính sách cho người có uy tín, chính sách hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng, chính sách bảo tồn văn hóa phi vật thể, …Đề nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, nhất là cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở. Tiếp tục quan tâm, có định hướng chỉ đạo xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với hoạt động của “tổ chức bất hợp pháp ”. Quan tâm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là con em đồng bào có đạo.
Sau khi nghe huyện Chợ Đồn báo cáo, giải trình các nội dung, Đoàn công tác đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ huyện, các cơ quan, các xã, thị trấn đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên qua kiểm tra, huyện vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Định, Vụ trưởng vụ pháp chế đề nghị: Huyện Chợ Đồn cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo tại cơ sở; chủ động nắm tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, không để xảy ra diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChợ Đồn triển khai Chiến dịch đợt cao điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản chỉ đạo của UBND huyện về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19