Đoàn kiểm tra, giám sát Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Bắc Kạn làm việc tại Chợ Đồn

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bắc Kạn. Ngày 24/02/2022, Đoàn kiểm tra, giám sát do bà Đoàn Thị Hạnh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực tế tình hình thực hiện tín dụng chính sách tại xã Bằng Phúc và có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Đồn.
Bà Đoàn Thị Hạnh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Theo báo cáo đánh giá của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Đồn, Ngay đầu tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH với số tiền 650 triệu đồng, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được Ban đại diện tỉnh giao. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 24/02/2022 là 318.829 triệu đồng/15 chương trình, tăng 239 triệu đồng so với 31/12/2021, tốc độ tăng trưởng 0,1%. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,22%/tổng dư nợ với 257 tổ Tiết kiệm và vay vốn/227 thôn, tổ dân phố, 6.074 khách hàng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Tổ chức CT-XH nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn theo quy định tại Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả đối chiếu tại 11/20 xã, tỷ lệ 55%; 128 tổ/257 tổ Tiết kiệm và vay vốn, tỷ lệ: 49,8%; 3.043/6.074 hộ vay vốn, tỷ lệ: 50,09% hộ vay vốn. Ban đại diện huyện đã kiểm tra được 01 xã, 01 tổ TK&VV, 05 hộ vay vốn.
Kết luận buổi làm việc, bà Đoàn Thị Hạnh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Đồn cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; Thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn thực hiện tăng trưởng dư nợ theo chỉ tiêu được giao, trong đó triển khai rà soát nhu cầu vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng về mọi mặt; Tăng cường kiểm tra giám sát theo kế hoạch và phấn đấu hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu được Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao năm 2022.
Ông Ma Doãn Kháng, Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện –  Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp thu ý kiến.
Thay mặt Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, ông Ma Doãn Kháng, Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, đồng thời chỉ đạo các thành viên Ban đại diện huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các Tổ chức Hội nhận ủy thác, UBND cấp xã tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo các đối tượng đủ điều kiện đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần ngăn ngừa hoạt động tín dụng đen, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 Đoàn kiểm tra tại hộ vay vốn thôn Bản Quân, xã Bằng Phúc.
Tác giả: Thu Hoài, Phòng giao dịch NHCSXH huyện

 

Bài trướcNgười dân cần nêu cao cảnh giác trước những chiêu trò lợi dụng dịch Covid-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bài tiếp theoChợ Đồn tiếp tục duy trì các mô hình nuôi cá ruộng xen lúa