Đoàn giám sát ban Văn hoá – xã hội của HĐND tỉnh giám sát tại huyện Chợ Đồn

 

 Đoàn giám sát ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Bắc Kạn làm việc tại huyện Chợ Đồn

 

Theo báo cáo đến thời điểm này huyện Chợ Đồn có 14 di tích lịch sử, trong đó có 6 di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh và nhiều di sản văn hoá phi vật thể khác. Thời gian qua, các di sản văn hoá phi vật thể và di tích lịch – văn hoá trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các sở, ngành của tỉnh; các cấp uỷ, chính quyền địa phương; các ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng sự đồng thuận của nhân dân trong huyện. Do đó, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, di tích lịch sử – văn hoá đã đạt được những kết quả tích cực. Tất cả các điểm di tích đã được khoanh vùng, cắm mốc chỉ giới bảo vệ; một số điểm đã được xây dựng tường bao, đặc biệt 2 điểm di tích Nà Pậu và Khuổi Linh đã được trùng tu, tôn tạo, nâng cấp với nhiều hạng mục  quan trọng. Công tác quản lý, bảo vệ di tích được chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện đạt kết quả. Các di sản văn hoá phi vật thể được chú trọng, giữ gìn và phát huy giá trị, thông qua các lọai hình hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng; Qua đó nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống văn hoá của dân tộc, tạo sự tin tưởng cho nhân dân phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cuả huyện.

          Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn như: các điểm di tích chưa có người bảo vệ chuyên trách; thiếu kinh phí để trùng tu, tôn tạo các điểm di tích cũng như công tác bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hoá phi vật thể…

          Huyện cũng đề xuất với đoàn giám sát một số nội dung: phân bổ kinh phí cho địa phương để trùng tu, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng; có quy họach tổng thể và các dự án đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh gắn với việc phát triển kinh tế du lịch; ban hành quy chế thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng các nguồn thu từ phát huy giá trị di tích; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm di tích…

          Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả mà huyện Chợ Đồn đã thực hiện đạt được trong công tác  quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá phi vật thể, di tích lịc sử  – văn hoá, danh thắng và hoạt động bảo tồn, bảo tàng; đồng thời tiếp thu những ý kiến đề xuất của huyện đến các sở, ngành của tỉnh.

          Đoàn giám sát ban văn hoá – xã hội HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại một số điểm di tích lịch sử của huyện./.

Bài trướcĐ/c Phó chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bắc Kạn dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Lanh, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoHội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 06 về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số