Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn khảo sát việc đánh giá các Chương trình Mục tiêu quốc gia tại Chợ Đồn

 Đại diện các phòng chức năng huyện Chợ Đồn báo cáo đánh giá

thực hiện các chương trình MTQG

Tại buổi làm việc, các phòng chức năng huyện Chợ Đồn đã báo cáo đánh giá việc thực hiện các chương trình MTQG nói chung, trọng tâm là Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, trong quá trình tổ chức thực hiện ở một số địa phương chưa thật sát với tình hình thực tế; việc thành lập, duy trì hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đầu ra cho các sản phẩm; gặp nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí về môi trường; bình quân thu nhập nhìn chung chưa cao; vẫn còn tình trạng tái nghèo…

Đại diện các phòng chức năng của huyện cũng đề xuất, kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn một số nội dung, như: Đề nghị có cơ chế đặc thù về giáo viên là người dân tộc Mông để thuận lợi trong công tác giảng dạy cho học sinh đồng bào Mông; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng điểm, đặc biệt là đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn; ….

Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những kết quả của huyện trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng. Đồng chí đề nghị huyện Chợ Đồn tiếp tục có sự đánh giá một các sát hơn tình hình thực tế triển khai, có những đề xuất, kiến nghị cụ thể, chính xác, phù hợp để Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn tổng hợp, gửi tới các bộ, ngành, Quốc hội xem xét, quyết định./.

Bài trướcTập huấn công tác biên tập Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 -2025
Bài tiếp theoThường trực Huyện ủy Chợ Đồn giao ban công tác 9 tháng đầu năm tại các Cụm Tây, Cụm Nam B và Cụm Đông