Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn – Giám sát công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị tại thị trấn Bằng Lũng

Theo báo  cáo và trao đổi tại buổi làm việc, về cơ bản, UBND thị trấn Bằng Lũng đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đô thị từ năm 2013 đến nay.  Ủy ban nhân dân thị trấn Bằng Lũng đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân về các chính sách, pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, lấy ý kiến đóng góp của người dân vào quy hoạch, công bố công khai quy hoạch. Phối hợp cùng các cấp, ngành chức năng của huyện thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị, kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai, quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2016 đến năm 2018, UBND thị trấn Bằng Lũng đã nhận được 121 đơn thư kiến nghị phản ánh của nhân dân liên quan về đất đai, xây dựng. Qua xem xét giải quyết, đến nay không còn vụ việc tồn đọng. Thị trấn Bằng Lũng cũng  đã chuyển đến cấp trên để xem xét, giải quyết những trường hợp không thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên thị trấn Bằng Lũng cũng gặp một số khó khăn như: Bản đồ địa chính còn có sự chồng chéo (bản đồ đất lâm nghiệp và đất ở đất nông nghiệp);Việc quản lý về quy hoạch còn hạn chế, một số chỉ giới quy hoạch chưa có cắm mốc rõ ràng. Trong quá trình tổ chức thực hiện còn lúng túng về công tác xử lý vi phạm hành chính…

  Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn

phát biểu tại buổi làm việc với UBND thị trấn Bằng Lũng.

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân thị trấn Bằng Lũng kiến nghị với Đoàn giám sát và các cấp, ngành chức năng một số nội dung như: Cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý đất đai. Có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả nội dung trong quyết định xử phạt hành chính theo đúng quy định. Công tác quản lý quy hoạch cần được quan tâm và có cắm mốc rõ ràng về chỉ giới quy hoạch.

Sau khi nghe các báo cáo,  kiến nghị và đề nghị của UBND thị trấn Bằng Lũng, đồng chí  Hoàng Duy Chinh- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn phát biểu ý kiến chỉ đạo:  Là thị trấn Bằng Lũng có diện mạo khang trang, quy hoạch khá bài bản, muốn trở thành một thị trấn phát triển mạnh, đúng hướng thì trách nhiệm của UBND thị trấn Bằng Lũng phải tuân thủ đúng quy hoạch đã được phê duyệt, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất. Đồng thời cần phải đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng. Tăng cường phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Góp phần quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.

Bài trướcHội nghị trực tuyến Thủ tướng phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam tại điểm cầu huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019