Đính chính đối tượng tuyển dụng trong kế hoạch tuyển dụng CC cấp xã trong trường hợp đặc biệt

Văn bản số 2233/UBND-PNV ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc đính chính đối tượng tuyển dụng trong kế hoạch tuyển dụng CC cấp xã trong trường hợp đặc biệt. (Tải về)

Bài trướcHồng không hạt Chợ Đồn – cây trồng cho thu nhập khá
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022