Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Lập năm 2021

 Khai mạc Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Lập năm 2021

Với đề mục, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển xã vào trạng thái quốc phòng; tổ chức và thực hành chiến đấu phòng thủ. Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh, Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào tình trạng có tình huống. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, chuyển hoạt động của xã vào tình trạng khẩn cấp; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của xã vào tình trạng chiến tranh. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, phòng tránh đánh trả địch tiến công hóa học, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu, ra Nghị quyết lãnh đạo chiến đấu phòng thủ; Giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Diễn tập thực hành  chiến đấu phòng thủ với các tình huống giả định….

  Các lực lượng diễn tập tiến hành vận hành cơ chế và họp bàn phương án tác chiến

Tại cuộc diễn tập, đối với từng vị trí vai diễn đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong xử lý các tình huống. Một số đồng chí trong thành phần khung diễn tập đã thể hiện được vai trò tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo đối với từng nhiệm vụ trong từng giai đoạn; qua đó phát huy mối quan hệ hiệp đồng giữa các lực lượng cùng với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương; là cơ sở để cấp ủy, chính quyền vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các đoàn thể trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã trên địa bàn. Sau một ngày tổ chức, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Lập đã thành công, cuộc diễn tập diễn ra đảm bảo an toàn về người và tài sản trang bị, đạt tổng điểm 7,78,  được Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện đánh giá xếp loại khá.

 Đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban

chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện, phát biểu đánh giá diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Phát biểu bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân lập,  đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện đánh giá cao cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ Tân Lập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và thực hành diễn tập. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như: vai trò công tác tham mưu của một số ban, ngành đoàn thể còn hạn chế, chưa phát huy tốt nội lực và sự năng động, sáng tạo, nhạy bén, nhất là trong xử lý các tình huống cụ thể của một số đồng chí còn lúng túng; một số văn bản phục vụ diễn tập chất lượng chưa cao, một số vai diễn chưa gắn vào thực tế, xử lý tình huống A2 còn  hạn chế. Để phát huy những kết quả đạt được của cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ và những thành tích trong phát triển KT-XH, QP-AN trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, lực lượng vũ trang xã Tân Lập cần làm tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án chiến đấu phòng thủ cho sát với tình hình thực tế của địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân./.

Bài trướcChợ Đồn hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11
Bài tiếp theoChợ Đồn tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19