Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016, tại xã Đông Viên

 

 Đồng chí Triệu Huy Chung phát biểu khai mạc

 

Ban tổ chức diễn tập đã triển khai đầy đủ các nội dung trong kế hoạch, tham gia diễn tập đủ thành phần, chấp hành nghiêm chế độ bảo mật và các quy định đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện đợt diễn tập.

 Với đề mục: Dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đông Viên chia làm 3 giai đoạn: chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng Quốc phòng, an ninh,  chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Thực hành chiến đấu phòng thủ. Thông qua diễn tập tiếp tục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân của xã. Đồng thời rút kinh nghiệm chỉ đạo các cuộc diễn tập tiếp theo.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 10, huyện Chợ Đồn sẽ hoàn thành việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 3 xã Phương Viên, Đông Viên và xã Rã Bản./.

Bài trướcHội Nông dân Chợ Đồn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoTrồng bồ khai tạo nguồn thu nhập cho người dân