Điện lực Chợ Đồn đẩy mạnh thực hiện số hoá hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

  Nhân viên Điện lực Chợ Đồn hướng dẫn cho khách hàng

xác thực bằng mã OTP trên điện thoại

Từ tháng 11 năm 2020, Điện lực Chợ Đồn bắt đầu triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện đối với các khách hàng sử dụng điện. Để thực hiện, Điện lực đã áp dụng chương trình chuyển đổi số để lấy thông tin từ CMIS. Sau đó nhân viên Điện lực sử dụng máy tính bảng và liên hệ với khách hàng để thực hiện ký biên bản chấm dứt hợp đồng cũ, đồng thời ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt mới qua việc xác thực bằng mã OTP trên điện thoại. Sau khi chuyển đổi số các hợp đồng, toàn bộ việc khai thác, kiểm tra, quản lý…. sẽ sử dụng hợp đồng số thay vì hợp đồng giấy như hiện nay. Theo kế hoạch, đến hết tháng 10-2021 Ðiện lực Chợ Đồn sẽ hoàn thành chuyển đổi số hóa hợp đồng mua bán điện.

Hiện nay, Ðiện lực huyện Chợ Đồn đang cấp điện cho hơn 15.000 khách hàng. Trong đó có hơn 13.400 hợp đồng mua bán điện sinh hoạt (bản giấy), chiếm 88% tổng số hợp đồng đang quản lý. Công việc lưu trữ hồ sơ mua bán điện bản giấy chiếm nhiều diện tích, tốn thời gian tìm kiếm thủ công và dễ nhầm lẫn. Vì vậy, việc số hóa hợp đồng mua bán điện không những giảm thiểu không gian lưu trữ hồ sơ, giúp nhân viên Điện lực dễ dàng tra cứu thông tin mà còn tạo nguồn dữ liệu dễ dàng khai thác, phân tích trên phần mềm Quản lý thông tin khách hàng CMIS. Ðây là bước tiến quan trọng, đánh dấu hoàn thiện việc cung cấp 100% dịch vụ điện năng theo phương thức điện tử trong tất cả các nghiệp vụ./.

Bài trướcCông nhận xã Nghĩa Tá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Bài tiếp theoNgành y tế huyện Chợ Đồn nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19