Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đại Sảo năm 2021

 Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 tại xã Đại Sảo

Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, thông qua kế hoạch xử trí tình huống, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Nội dung cuộc diễn tập chia làm các giai đoạn: hội nghị Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo, chuyển vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng – an ninh; kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân xã quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển xã vào trạng thái chiến tranh; thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra nghị quyết chiến đấu phòng thủ; UBND xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ…

 Xã Đại Sảo tiến hành thực hành các trạng thái trong diễn tập chiến đấu phòng thủ

Trong từng nội dung luyện tập các lực lượng vận dụng linh hoạt sáng tạo sát với tình hình thực tế, đảm bảo xử ký  khi có tình huống xảy ra. Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, tập trung vào những nội dung trọng tâm trọng điểm, khắc phục những nội dung còn hạn chế, diễn tập phòng thủ xã Đại Sảo đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị kỹ thuật. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò làm tham mưu của MTTQ , các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của LLVT địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

Bài trướcPhát huy vai trò Chi bộ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoHoạt động của các Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” ở Chợ Đồn