Di tích lịch sử Bản Bằng, xã Nghĩa Tá

Trong thời gian hoạt động ở Cao Bằng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu kĩ lưỡng tình hình cách mạng trong nước. Người quyết định chỉ thị cho lãnh đạo hai căn cứ cách mạng là Cao Bằng và Bắc Sơn – Võ Nhai mở con đường khai thông liên lạc giữa hai căn cứ cách mạng này với Trung ương Đảng ở miền xuôi. Con đường mang tên “Con đường quần chúng cách mạng” đó có hai điểm xuất phát: Điểm thứ nhất xuất phát từ căn cứ Cao Bằng, gọi là mũi Nam Tiến; Điểm thứ hai xuất phát từ căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai gọi là mũi Bắc Tiến.

Sau chặng đường hành quân vất vả, tháng 10 – 1943, tổ xung phong Nam Tiến do đồng chí Nông Văn Quang phụ trách đã gặp tổ công tác Bắc Tiến tại Bản Bằng. Từ đây, Bản Bằng trở thành căn cứ địa quan trọng để các đồng chí lãnh đạo tổ công tác Nam Tiến và Bắc Tiến bàn bạc công việc, chuẩn bị tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945.

Ngày 28/06/1996, Bộ Văn hóa – Thông tin chính thức công nhận Bản Bằng là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Cùng với đó, nhân dân xã Nghĩa Tá còn vinh dự được Đảng và Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân./.

Bài trướcĐồi Khuổi Đăm, xã Nghĩa Tá
Bài tiếp theoDi tích lịch sử Bản Ca