Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ở huyện Chợ Đồn đã được các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng địa phương. Hiện nay, tại một số xã, thị trấn, đặc biệt là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, đã bố trí nơi làm việc một cửa điện tử hiện đại; từng lĩnh vực, vận hành giải quyết liên thông thủ tục hành chính được sắp xếp theo thứ tự thuộc các lĩnh vực như: Tư pháp, đất đai, cấp phép xây dựng, lao động, thương binh và xã hội. Ngoài ra, phòng làm việc đều có khu vực ngồi chờ cho người dân khi đến giao dịch. Kết quả trong tháng 7, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, đã tiếp nhận: 109 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tiếp 18 hồ sơ, online 91 hồ sơ. Đã có kết quả đúng hạn 91 hồ sơ (có 09 hồ sơ trả qua dịch vụ công ích), 13 hồ sơ quá hạn thuộc lĩnh vực phòng Tài chính – Kế hoạch, 41 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Việc quản lý hồ sơ được thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử và sổ theo dõi hằng ngày.

Đối với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, hiện nay tất cả các bộ công nhân viên chức đều truy cập vào hệ thống phần mềm của ngành để có thể nắm bắt được công tác chỉ đạo của Giám đốc và lãnh đạo chi nhánh, các văn bản chỉ đạo khác để triển khai thực hiện. Mọi công việc đều được trao đổi, xử lý thông qua hệ thống thư điện tử công vụ, nhóm facebook, zalo và được kiểm soát tiến độ thực hiện nên rất hiệu qủa. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội cũng thường xuyên gửi các mẫu biểu như: Giấy đề nghị vay vốn, biên bản họp tổ, danh sách phê duyệt đề nghị vay vốn và các văn bản khác qua email để lãnh đạo các hội, đoàn thể để thực hiện các thủ tục nhanh chóng; sử dụng vụ tin nhắn phục vụ nghiệp vụ ngân hàng chính sách xã hội. Đặc biệt, hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang triển khai phần mềm ứng dụng “Giáo dục tài chính” cho khách hàng trên điện thoại di động (App giáo dục tài chính) với giao diện, tính năng đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng, phù hợp với đối tượng hộ nghèo và đối tượng chính sách.

 Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện hướng dẫn các tổ Tiết kiệm vay vốn xã Bằng Lãng cài đặt ứng dụng “Giáo dục tài chính”

Ngoài đầu tư, xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính khang trang, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Huyện cũng tiếp tục triển khai các chương trình, phần mền, ứng dụng công nghệ thông tin như: Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015; cung cấp số liệu đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử trên hệ thống phần mềm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để chủ động đánh giá thực trạng việc xây dựng chính quyền điện tử cấp xã, thị trấn. Đặc biệt là hiện nay trước tình hình diễn biến về dịch covid -19 ngày càng phức tạp, thực hiện các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị triển khai, tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân huyện đã có văn bản số 1367/ UBND-VHTT ngày 7/8 về việc triển khai tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân nếu sử dụng điện thoại thông minh thì phải cài đặt ứng dụng Bluezone.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện đã tạo chuyển biến đáng kể về phương pháp làm việc của cán bộ, công chức; thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, tăng cường năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng.

Bài trướcChợ Đồn tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại
Bài tiếp theoThông báo nội dung kỳ họp thứ 28 của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Chợ Đồn